W jaki sposób przyciągnąć z rynku do firmy najbardziej utalentowanych profesjonalistów?

Reklama

Utalentowani profesjonaliści z pewnością szukają możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji oraz poszerzenia doświadczeń zawodowych. Charakter i różnorodność działalności prowadzonej przez Capgemini Polska stwarzają takie możliwości. Nasi pracownicy uczestniczą w różnego rodzaju międzynarodowych projektach, mają możliwość wyboru specjalizacji i ścieżki rozwoju kariery zgodnie ze swoimi kompetencjami i zainteresowaniami. Ich rozwój zawodowy jest wspierany przez programy szkoleń mające na celu rozwój kompetencji i wiedzy w wybranym obszarze.

Jakie są doświadczenia Capgemini Polska ze współpracy z uczelniami? Jak spośród studentów wyłowić talenty?

Capgemini współpracuje z uczelniami od wielu lat. Celem naszej obecności na uczelniach jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, jak również budowanie świadomości naszej marki wśród studentów. Współpraca ze środowiskiem studenckim przybiera różne formy. Co roku można nas spotkać na największych targach pracy organizowanych przez różne uczelnie. Prowadzimy szkolenia, warsztaty, prezentacje, konkursy i gry dla studentów. Nasi przedstawiciele należą do uczelnianych rad programowych, a nasi menedżerowie prowadzą wykłady i seminaria z wybranych tematów. Utalentowanych studentów wyłaniamy z grona uczestników naszych staży i praktyk, jak również specjalnie opracowanych programów szkoleniowych, takich jak np. Akademia Biznesu Capgemini czy sześciomiesięczny program płatnych praktyk „Rozwój. Doświadczenie. Przygoda”. Obecnie poszukujemy dziesięciu wyróżniających się studentów, którzy zechcą być naszymi ambasadorami na wybranych przez nas uczelniach w Krakowie i Katowicach.

Jakie czynniki zmuszają Capgemini Polska do utrzymywania wysokiej dynamiki działań rekrutacyjnych i relatywnie intensywnej współpracy z uczelniami?

Utrzymujemy wysoką dynamikę działań rekrutacyjnych z uwagi na ciągły rozwój naszej organizacji i pozyskiwanie nowych klientów. Obecnie w naszych biurach w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Warszawie pracuje ponad 4,6 tys. pracowników. W tym roku otworzyliśmy już kolejne biuro w Opolu. Centrum w Opolu rozwijać będzie usługi w zakresie outsourcingu IT. Znajdzie w nim zatrudnienie ponad stu nowych pracowników. Nasze plany na rok 2012 to stworzenie nowych miejsc pracy dla ponad 500 osób.

Czy ścieżka rozwoju zawodowego jest w Capgemini Polska przypisana do danego stanowiska, czy raczej jest to pochodna cyklicznej oceny potencjału danego pracownika?

Nasza firma posługuje się zaawansowanymi narzędziami zarządzania personelem – wypracowała m.in. klarowną politykę rozwoju zawodowego swoich pracowników mającą za podstawę system ocen rocznych i programy rozwoju talentów. W odniesieniu do przyjętego przez nas modelu kompetencyjnego każdy pracownik może nie tylko ocenić swoje umiejętności, ale też porównać je z wymaganiami stawianymi na danym stanowisku. W efekcie uzyskuje wiedzę, która pozwala mu wybrać jedną z wielu możliwych ścieżek rozwoju swojej kariery, np. ścieżkę menedżerską, ścieżkę ekspercką czy projektową itp. Dzięki cyklicznym ocenom pracownicy uzyskują też informację zwrotną, która uświadamia im, które z ich kompetencji wymagają jeszcze poprawy lub dalszego rozwoju.

85 proc. osób zatrudnianych co roku przez Capgemini Polska to absolwenci, którzy nie mają doświadczeń zawodowych. Praca w naszej firmie umożliwia im start kariery zawodowej, udział w programach wdrożeniowych czy stopniowe zdobywanie wiedzy specjalistycznej, zarówno w odniesieniu do zajmowanego stanowiska, jak i do indywidualnego potencjału. Nasi pracownicy mają szeroki dostęp do szkoleń tradycyjnych prowadzonych przez trenerów wewnętrznych i firmy zewnętrzne oraz do kursów e-learningowych. Obejmowanie stanowisk wymagających umiejętności przywódczych i menedżerskich odbywa się na drodze realizowania tzw. centrów oceny (assessment center) i wywiadów panelowych. Nowi liderzy i menedżerowie uczestniczą w obowiązkowych szkoleniach, a także w specjalnych edycjach programów: Akademia Lidera czy Akademia Menedżera.

Co w oczach kandydatów do zatrudnienia jest największą wartością poszukiwanego przez nich pracodawcy?

Oprócz wszystkich rzeczy, o których już wspomniałam, czyli obok zapewniania im możliwości rozwoju i zdobycia różnorodnych doświadczeń zawodowych, a także klarownej ścieżki kariery, kandydaci podkreślą też pragnienie znalezienia takiego pracodawcy, który jest stabilny i wiarygodny. Capgemini jest obecny na polskim rynku już od ponad piętnastu lat. Jesteśmy laureatem wielu prestiżowych nagród, takich jak „Top Employers 2010”, „Top Employers 2011”, „Solidny Pracodawca 2010”, „Dobra Firma 2010”, „Złote Godło Jakości” czy „Jakość roku 2011”. Wyróżnienia te potwierdzają wysoką jakość naszych standardów współpracy z klientami i pracownikami. Wyróżniamy się, bo tworzymy relacje mające za podstawę współpracę i wywiązywanie się ze zobowiązań wobec pracowników. Nasi pracownicy i ich najbliżsi są objęci prywatną opieką medyczną, ubezpieczeniem na życie. Mogą również korzystać z oferty świadczeń socjalnych oferowanych w systemie kafeteryjnym.

Rozmawiał Bartosz Rowiński