Według badania Top Employers te 32 organizacje spełniają najwyższe międzynarodowe standardy HRM w takich dziedzinach, jak świadczenia podstawowe, świadczenia dodatkowe i warunki pracy, szkolenia i rozwój, rozwój kariery zawodowej i kultura organizacyjna firmy. Te firmy oficjalnie otrzymały znak certyfikacji Top Employers Polska 2012.

Reklama

Jak to działa?

Instytut CRF ocenia praktyki HR tysięcy organizacji z całego świata. Kładzie nacisk na obiektywne badanie praktyki polityki personalnej będące sednem projektu Top Employers. Tylko organizacje o wyjątkowej strategii HRM otrzymują znak certyfikacji Top Employers.

Badanie Top Employers Polska zostało stworzone przez Instytut CRF i składa się z czterech kroków. Pierwszym krokiem prowadzącym do wskazania Top Employers Polska jest przygotowanie wstępnej listy potencjalnych organizacji, które kwalifikują się do badania. To działanie jest oparte na szczegółowej analizie rynku, przeprowadzanej w porozumieniu z partnerami z dziedziny HRM. Następnie obiektywne badanie polityki personalnej decyduje o tym, czy organizacja spełnia kryteria certyfikacji Top Employers. Podczas badania oceniane są wszystkie najważniejsze obszary zarządzania zasobami ludzkimi u uczestników, takie jak świadczenia podstawowe, świadczenia dodatkowe i warunki pracy, szkolenia i rozwój, rozwój kariery zawodowej i kultura organizacyjna firmy. W trakcie trzeciej fazy Instytut CRF analizuje odpowiedzi i przeprowadza audyt wyników. Analiza wyników przeprowadzana jest w porozumieniu z kadrą kierowniczą HR z danej organizacji. Firma Grant Thornton zapewnia Instytutowi CRF dodatkowy audyt, w którym sprawdzane są pojedyncze odpowiedzi na pytania kwestionariuszowe. Ocena wyników badania decyduje o tym, czy uczestnicząca w badaniu organizacja otrzyma certyfikat Top Employers. Tylko te organizacje, które spełnią wysokie wymagania badania, otrzymają ekskluzywny znak certyfikacji Top Employers.

– Bardzo starannie prowadzimy proces selekcji. Certyfikat Top Employers jest przyznawany wyłącznie tym organizacjom, które w naszym niezależnym badaniu udowodnią, że ich polityka personalna spełnia najwyższe standardy – mówi Magdalena Kusik, Country Manager.

Instytut CRF na świecie

Instytut CRF po przebadaniu tysięcy organizacji na całym świecie przyznał im certyfikację. Projekt Top Employers wskazuje liderów w dziedzinie HRM, stosując międzynarodowe standardy. Wyjątkowe podejście Instytutu CRF polega na badaniu polityki personalnej, obiektywności oraz niezależnej, wymagającej ocenie. Bardzo istotny dla projektu jest fakt, że wszyscy uczestnicy muszą osiągnąć podczas badania określone standardy.

Instytut CRF jest niezależną organizacją prowadzącą projekty Top Employers. Wskazuje liderów w dziedzinie HRM, przywództwa i strategii oraz promuje ich osiągnięcia w tych obszarach. Od 1991 roku Instytut CRF pracuje nad rozwijaniem swojej metodologii i badań oraz opracowywaniem wyników. Obecnie jest międzynarodową organizacją, działającą w trzynastu krajach na czterech kontynentach, z siedzibą główną w Holandii. Od początku istnienia Instytutu CRF ponad 10 tys. organizacji na całym świecie wzięło udział w projektach Top Employers.
Wyjątkowe podejście Instytutu CRF opiera się na badaniu polityki personalnej, obiektywności oraz niezależnej, ocenie, jak również współpracy z lokalnymi ekspertami w dziedzinie polityki personalnej oraz innymi wybranymi partnerami. Holenderskie Ministerstwo Gospodarki uznało, że znak certyfikacji Top Employers jest w 100 proc. wiarygodny. Według analiz ministerstwa projekt jest godny całkowitego zaufania, ponieważ wyróżnia jako Top Employers jedynie te firmy, które są wyjątkowe w dziedzinie polityki personalnej.

Wyjątkowa metodologia

Metodologia i jej zastosowanie nie mają sobie równych na rynku. W sposób unikalny łączą badania polityki personalnej, certyfikacji i promocji. Aby zapewnić uczestnikom jak największą wartość badania, najwyższa waga przywiązywana jest do obiektywizmu, niezależności i starannego doboru.

– Sednem projektu Top Employers jest obiektywne badanie polityki personalnej. Na podstawie jego wyników Instytut CRF określa, czy dana organizacja spełnia wymagania i może uzyskać certyfikat Top Employers. Bardzo szczegółowo badane są najważniejsze obszary zarządzania zasobami ludzkimi, takie jak świadczenia podstawowe i dodatkowe, szkolenia, rozwój kariery zawodowej i kultura organizacyjna firmy – mówi Magdalena Kusik.

Więcej informacji o każdym z polskich Top Emloyers: www.topemployers.pl.

Interaktywne narzędzie pomoże znaleźć firmę, która najbardziej odpowiada naszym potrzebom.