W Polsce mamy już kilka konkursów, których celem jest wybór najlepszych pracodawców. Dlaczego zdecydowali się Państwo uczestniczyć właśnie w Top Employers Polska 2011?

Reklama

Przed decyzją o przystąpieniu właśnie do tego konkursu przeprowadziliśmy dokładną analizę rynku pod względem istniejących inicjatyw tego typu, biorąc pod uwagę szereg ważnych dla nas kryteriów. O wyborze Top Employers Polska 2011 zdecydowały: kompleksowa ocena strategii personalnej firmy, zarówno poprzez wypełnienie rozbudowanej, wieloaspektowej ankiety, jak i poprzez audyt, co nadaje tytułowi obiektywnego charakteru, możliwość benchmarku do bezpośredniej konkurencji w zakresie strategii personalnej, szeroki pakiet promocyjny (profil Top Employers Polska 2011 na Pracuj.pl, publikacje z profilem firmy w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, „Personelu i Zarządzanie”, widoczność na stronie Top Employers Polska 2011 oraz w książce „Top Employers Polska 2011”, raport i sesja feedbackowa dla Dyrekcji) oraz elastyczność organizatorów we współpracy.

Jakie wymierne korzyści przyniósł firmie certyfikat Top Employers Polska 2011?

Trudno mówić o jakimś bezpośrednim przełożeniu samego certyfikatu na wymierne rezultaty. Ale jest to element świadomie prowadzonej polityki personalnej, która
koncentruje się na utrzymaniu i rozwoju najlepszych pracowników w organizacji. Mamy nadzieję, że w ten sposób pośrednio budujemy lojalność obecnych pracowników oraz pozyskujemy nowe, cenne osoby dla organizacji. To ludzie przyczyniają się do sukcesu firmy, a za takowy w tym roku można uznać rekordową wysokość transakcji sprzedaży firmy przekraczającą 18 mld złotych.

Uzyskując certyfikat Top Emloyers Polska laureaci otrzymują prawo do posługiwania się znakiem Top Employers. Gdzie możemy znaleźć ten znak w Państwa firmie?

Posługujemy się nim m.in. w naszych ogłoszeniach rekrutacyjnych oraz na naszej stronie internetowej www.polkomtel.com.pl. Można go znaleźć także w głównej siedzibie firmy przy ulicy Postępu 3 (w recepcji oraz w salkach rekrutacyjnych), tam też dostępne są foldery zawierające nasz profil pracodawcy wraz z logo Top Employers Polska 2011. Znakiem posługujemy się również podczas Targów Pracy na uczelniach oraz w publikacjach employer brandingowych. Dodatkowo jest on wykorzystywany w materiałach dla nowych pracowników. Niektórzy pracownicy umieszczają go w stopce maila.

Jaka była reakcja zarządu firmy, pracowników na przyznanie przez Instytut CRF certyfikatu Top Employers Polska 2011?

Dla nas to ważne wyróżnienie i dowód, że działania firmy w zakresie HRM są wysoko ocenianie przez niezależne instytucje. Wszyscy pracownicy otrzymali informację o przyznaniu certyfikatu Top Employers Polska 2011 za pośrednictwem wewnętrznej strony intranetowej, dodatkowo pojawił się artykuł w wewnętrznym biuletynie firmowym. Znalezienie się w gronie najlepszych pracodawców w Polsce, którzy pomyślnie przeszli dosyć skomplikowany proces certyfikacji, jest dla nas powodem do dumy i satysfakcji.

W jakim stopniu projekt Top Employers Polska pomaga zrealizować Państwa cele biznesowe?

Dla nas jest to ważny element budowania wizerunku pracodawcy. Wierzymy, że poprzez Świadome kształtowanie strategii personalnej zarówno budujemy lojalność naszych obecnych pracowników, którzy bezpośrednio przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej firmy, jak i promujemy Polkomtel w oczach potencjalnych kandydatów, co pomaga nam pozyskiwać nowe osoby do pracy i tym samym przyczyniać się do rozwoju firmy.

Wyniki audytu pokazują najmocniejsze strony firmy. W jakich kategoriach otrzymali Państwo maksymalną liczbę gwiazdek?

Cztery i pół gwiazdki otrzymaliśmy w kategorii „świadczenia podstawowe”, wysoką ocenę uzyskaliśmy również w zakresie „świadczeń dodatkowych i warunków pracy” oraz „szkoleń i rozwoju”. To, co nas szczególnie wyróżnia, to: stabilność organizacji, promowanie rekrutacji wewnętrznych, możliwość uzyskania dofinansowania do studiów przez naszych pracowników, wspieranie inicjatyw pracowników (m.in. Dni Wiedzy, które stanowią platformę dzielenia się wiedzą w organizacji, istnienie sekcji sportowych, które też działają z inicjatywy samych pracowników, a także Dni Krwiodawstwa oraz działalność Formacji Obrony Cywilnej). Wysoko został oceniony poziom wynagrodzeń, przejrzysty system premiowy oraz możliwość korzystania z systemu telepracy. Naszym unikalnym rozwiązaniem jest też powołanie komisji antymobbingowej, która ma zapobiegać niepożądanym zachowaniom w organizacji.

Z jakich działań z zakresu HRM, które do tej pory Pani przeprowadziła, jest Pani najbardziej dumna?

Przede wszystkim koncentrujemy się na działaniach służących wspieraniu realizacji celów biznesowych poprzez rozwój naszych pracowników i odpowiednie ich przygotowanie do nowych wyzwań. Dla mnie osobiście dużym sukcesem jest powołanie półtora roku temu funkcji HR Biznes Partnera. Dzięki działaniom Biznes Partnerów podnieśliśmy efektywność wielu działań i programów HRowych, Systematyczna praca Partnerów Biznesowych z kadrą menedżerską pozwoliła na szybsze i trafniejsze identyfikowanie potrzeb biznesu tych bieżących, jak i tych długofalowych. Od kilku lat pracujemy konsekwentnie nad rozwojem kompetencji menedżerskich. Program, który w sposób systematyczny zapewnia taką edukację, to ABC Menedżera. Jego głównym celem jest przygotowanie nowo awansowanych i nowo zatrudnionych kierowników do skutecznego działania na stanowisku menedżerskim. W tym celu prowadzimy szereg działań – od spotkań prowadzonych przez dział HR poświęconych standardom pracy i zarządzania w naszej firmie, po szkolenia elearningowe m.in. z zakresu oceny pracowników i rekrutacji, do szkoleń menedżerskich prowadzonych przez wyspecjalizowane firmy szkoleniowe. Program ten przekłada się na wysokie standardy zarządzania ludźmi w naszej firmie, co
skutkuje m.in. wysoką oceną kompetencji kierowniczych w corocznych badaniach satysfakcji. Działaniem ukierunkowanym na rozwijanie kluczowych dla nas kompetencji na najwyższych stanowiskach była również Akademia Strategicznego Przywództwa adresowana do kadry dyrektorskiej. Na podstawie oceny 360 stopni został przygotowany i zrealizowany program warsztatów prowadzonych przez ICAN Institute z zakresu przywództwa, zarządzania zmianą i zarządzania strategicznego. Elementem programu Akademii jest także coaching indywidualny dla wybranych osób. Kolejną inicjatywą, z której jesteśmy szczególnie dumni, jest Program Rozwoju Talentów w Pionie peracyjnym (w tym roku zakończyła się II edycja, planujemy kolejną), kierowany do osób na stanowiskach specjalistycznych. Specjalnie opracowany program obejmował m.in. możliwość odbycia stażu w innej komórce organizacyjnej, zaangażowania się w konkretny projekt, udział w szkoleniach, symulacji biznesowej, korzystanie z dofinansowania do studiów czy lekcje języka angielskiego. Ofertą wprowadzoną dla uczestników naszych programów rozwojowych jest mentoring, który daje szansę wymiany wiedzy w organizacji. Jest to stosunkowo nowa inicjatywa i stale pracujemy nad jej rozwojem. Jednak już dziś możemy powiedzieć, że bardzo cieszy nas chęć i gotowość kadry menedżerskiej do poświęcenia swojego czasu na rzecz innych pracowników. Mentoring to także jeden z elementów, który świadczy o wysokich standardach HRM i jest dla nas powodem do radości. Ciekawą inicjatywą jest także Program Rozwojowo-Szkoleniowy Plus Team. W 2010 r. odbyła się pierwsza edycja programu dla 300 najlepszych pracowników. Dużym sukcesem było zrealizowanie go w bardzo atrakcyjnym miejscu – na Teneryfie. W tym roku rusza już kolejna edycja, tym razem na Maderze.Naszym wyróżnikiem i sukcesem od wielu lat są rekrutacje wewnętrzne (m.in. możemy się pochwalić, że ok. 75 proc. stanowisk kierowniczych w Spółce jest obsadzanych w drodze awansu wewnętrznego) oraz program staży wakacyjnych dla studentów i absolwentów wyższych uczelni, który pozwala praktykantom zdobyć cenne doświadczenia zawodowe w jednej z czołowych firm na rynku (w tym roku była to XV edycja Programu Plus dla Najlepszych). Oczywiście realizujemy też inne ciekawe programy, m.in. związane ze wspieraniem ścieżki eksperckiej czy zarządzania projektami w IT oraz rozwijamy
szkolenia elearningowe, które są bardzo efektywną formą kształcenia.

Czy poleciłaby Pani uczestnictwo w projekcie Top Employers Polska innym firmom i dyrektorom personalnym?

Reklama

Udział w certyfikacji Top Employers Polska 2011 stanowił dla nas cenną okazję do refleksji nad rolą HRM w organizacji, naszymi mocnymi stronami i obszarami
Wymagającymi dalszego rozwoju. Sam certyfikat jest znany i ceniony na rynku, otrzymują go tylko najlepsi pracodawcy, którzy spełniają dosyć „wyśrubowane” kryteria.
Dlatego szczerze zachęcam do zapoznania się z tą inicjatywą.

Ten artykuł został opublikowany przez Instytut CRF. Instytut CRF wskazuje oraz certyfikuje liderów w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Instytut CRF Institute jest aktywny w krajach na trzech kontynentach: w Belgii, Chinach, Danii, Francji, Niemczech, Włoszech, Polsce, Hiszpanii, RPA, Szwajcarii, Holandii, Brazylii i Wielkiej
Brytanii. Od 1991 roku wyróżnił ponad 2500 czołowych organizacji. Więcej informacji na temat projektów Instytutu CRF znajduje się na: www.topemployers.pl