Od przyznania certyfikatu Top Employers Polska 2011 minęło już kilka miesięcy. W jaki sposób ta nagroda pomaga realizować strategię personalną w Citibank International?

Reklama

Certyfikacja Top Employers, to dla nas ważne wyróżnienie głównie ze względu na to, że nasze świadczenia i polityka personalna zostały wyjątkowo wysoko ocenione przez niezależnych ekspertów. Jest to istotna informacja dla naszych pracowników, ale także dla kandydatów, którzy decydują o wyborze pracodawcy. Z kolei dla naszego zespołu HR raport jest cenną wskazówką do dalszych usprawnień.

Uzyskując certyfikat Top Employers Polska, laureaci otrzymują prawo do posługiwania się znakiem Top Employers. Gdzie możemy znaleźć ten znak w Państwa firmie?

Zamieściliśmy znak Top Employers na budynku jednej z naszych siedzib, przy recepcjach w naszych głównych biurach w Warszawie i Olsztynie, a także w Internecie, intranecie, stopkach maili i prezentacjach.

Co zadecydowało, że Citibank International przystąpił do programu Top Employers Polska?

Chcieliśmy otrzymać maksymalnie obiektywną i niezależną ocenę naszych praktyk i procesów dotyczących zarządzania personelem. Na korzyść badania Top Employers Polska przemawia także grono biorących w nim udział firm, oraz renoma, jaką zdążył wyrobić sobie ten certyfikat.

Jaka była reakcja władz spółki i pracowników na przyznanie przez Instytut CRF certyfikatu Top Employers Polska?

Dla nas wszystkich to ogromne wyróżnienie. Dla dyrekcji to także cel na przyszłość, aby w następnej edycji badania wypaść co najmniej równie dobrze. Pracownicy, którzy są głównym recenzentem i odbiorcą naszych działań z zakresu polityki personalnej mają wymierne potwierdzenie swoich dotychczasowych opinii, że firma w której pracują udostępnia jedną z najlepszych na rynku ofert.

Jakie działania w zakresie polityki personalnej wyróżniają Citibank International spośród innych pracodawców?

Dostaliśmy najwyższe noty w aż trzech z pięciu kategorii: świadczenia dodatkowe i warunki pracy, szkolenia i rozwój oraz rozwój kariery zawodowej. Z pewnością stoją za tym ciekawe programy rozwojowe dla pracowników, bogata oferta szkoleń oraz możliwość międzynarodowej kariery i panująca w firmie kultura różnorodności.

Co, z Pani punktu widzenia, jest najcenniejszą wartością w programie Top Employers Polska?

Niezależność i obiektywizm. Cenna była dla nas również możliwość konsultacji już po uzyskaniu certyfikacji. W trakcie spotkania z organizatorem badania pojawiło się wiele ciekawych pomysłów.

W jaki sposób przeprowadzony w ramach projektu audyt pomógł zaplanować działania w zakresie polityki personalnej na kolejny rok?

Audyt pozwolił nam porównać się z najlepszymi pracodawcami w Polsce, a także zainspirować się ciekawymi rozwiązaniami z innych firm. To dla nas doskonały materiał do analizy i pomysłów na ewentualne zmiany. Zobaczyliśmy także, co jeszcze możemy robić lepiej. Naszym celem są najwyższe noty we wszystkich kategoriach w kolejnej edycji badania.

Czy poleciłaby Pani uczestnictwo w projekcie Top Employers Polska innym firmom i dyrektorom personalnym?

Reklama

Zdecydowanie tak. To dobry sposób na analizę dotychczasowych działań polityki personalnej i porównanie do rynku. Opinia zewnętrznych ekspertów mobilizuje do działania, nie pozwala osiadać na laurach, a z drugiej strony miło jest być docenionym za dotychczas włożony wysiłek. Osobiście bardzo się cieszę, że Citi w Polsce może pochwalić się tak dobrymi wynikami. W końcu sukces każdej firmy zależy w dużej mierze od tego, jakie ma podejście do własnych pracowników.

Ten artykuł został opublikowany przez Instytut CRF. Instytut CRF wskazuje oraz certyfikuje liderów w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Instytut CRF Institute jest aktywny w krajach na trzech kontynentach: w Belgii, Chinach, Danii, Francji, Niemczech, Włoszech, Polsce, Hiszpanii, RPA, Szwajcarii, Holandii, Brazylii i Wielkiej
Brytanii. Od 1991 roku wyróżnił ponad 2500 czołowych organizacji. Więcej informacji na temat projektów Instytutu CRF znajduje się na: www.topemployers.pl