Na zlecenie Instytutu CRF w pięciu krajach europejskich odbyło się badanie, mające na celu poznanie oddziaływania znaku certyfikacji Top Employers. Badanie przeprowadziła agencja badań rynkowych MWM2 we wrześniu 2011. Badana grupa składała się z 564 młodych profesjonalistów: pracujących, między
21 a 35 rokiem życia, z ukończonymi studiami licencjackimi lub magisterskimi.

Oto najważniejsze wnioski płynące z badania:

Znak certyfikacji Top Employers wzmacnia wizerunek organizacji jako atrakcyjnego pracodawcy
- Respondenci przyznają, że ich początkowa opinia na temat pracodawcy była bardziej pozytywna, jeśli ogłoszenie o pracę zawierało znak certyfikacji Top Employers
- 66,6% polskich respondentów wskazuje, że ich zdanie na temat firmy poprawia się, kiedy dowiadują się, że posiada ona znak certyfikacji Top Employers

Osoby poszukujące pracy zwracają uwagę na znaki certyfikacji
- 63,2% respondentów przyznaje, że przy szukaniu nowego pracodawcy zwraca uwagę na to, czy w ogłoszeniu pojawia się znak certyfikacji
- Ponad 52,7% respondentów zapewnia, że to, czy firma ma znak certyfikacji dobrego pracodawcy, jest dla nich ważne przy szukaniu pracy

Znak certyfikacji Top Employers budzi skojarzenia z pracodawcami, którzy troszczą się o swoich pracowników
- W odpowiedzi na pytanie, co to znaczy, że organizacja ma znak certyfikacji Top Employers, respondenci wymieniają takie cechy, jak dobre warunki pracy, odpowiednie traktowanie pracowników, bycie atrakcyjnym pracodawcą
- W odpowiedzi na pytanie, jakie skojarzenia budzi znak certyfikacji Top Employers, respondenci wskazują na skojarzenia z dobrym pracodawcą, firmami, które troszczą się o pracowników, utrzymywaniem wysokich standardów, zaufaniem, wysoką jakością
- Respondenci uważają następujące cechy za mające zastosowanie w wypadku znaku certyfikacji Top Employers: wysoka jakość, rozpoznawalność, rzetelność oraz wiedza specjalistyczna

Poniżej szczegółowy opis celów badania, jego metodologii i wyników.

Cele badania

Sprawdzenie, jak znak certyfikacji Top Employers wpływa na postrzeganie
pracodawcy przez młodych profesjonalistów (pracowników z doświadczeniem zawodowym krótszym niż 10 lat, po studiach, między 21 a 35 rokiem życia):
1. W jaki sposób znak certyfikacji wpływa na podejście przyszłego pracownika do potencjalnego pracodawcy? Jaki dokładnie wpływ wywiera znak certyfikacji Top Employers na atrakcyjność i wizerunek potencjalnego pracodawcy?
2. Jak młodzi profesjonaliści postrzegają organizacje certyfikowane jako Top Employers?

Koncepcja i metodologia

Termin i miejsce przeprowadzenia badania: sierpień 2011; Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Polska i Holandia, przeprowadzone przez MWM2

Cel: zmierzenie oddziaływania znaku certyfikacji

Badana grupa: n = 564
Wykształcenie wyższe (studia licencjackie/magisterskie)

Podział w zależności od płci: 54% kobiet – 46% mężczyzn

Doświadczenie zawodowe
0 - 1 rok12,1%
2 - 3 lata 26,4%
4 - 6 lat32,6%
7 - 10 lat28,9%
Wiek
21-24 lat14.7%
25-30 lat55.7%
31-35 lat29.6%

Metoda badawcza
564 respondentów zostało podzielonych na dwie grupy:
• połowie uczestników badania pokazano jedno z trzech ogłoszeń rekrutacyjnych zawierających znak certyfikacji Top Employers
• drugiej połowie pokazano jedno z tych samych trzech ogłoszeń, ale bez znaku certyfikacji
Obu grupom zadano pytania dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego i poproszono je o wyrażenie swojej opinii na temat pracodawcy. Następnie zbadano różnice między obiema grupami – tą, która widziała ogłoszenie zawierające znak certyfikacji oraz tą, która widziała ogłoszenie bez znaku certyfikacji.

Wyniki (badanie certyfikacji)
Polskim respondentom pokazano trzy różne ogłoszenia rekrutacyjne. Poniżej znajduje się omówienie różnic w postrzeganiu między dwoma badanymi grupami:

Tabela 1. Ogłoszenie rekrutacyjne A
Ogłoszenie rekrutacyjne zawierające znak certyfikacjiOgłoszenie rekrutacyjne bez znaku certyfikacji
Ta firma jest (bardzo) atrakcyjnym pracodawcą42,9%30%
Ta firma oferuje dobre świadczenia dodatkowe35,2%26,7%
Ta firma umożliwia rozwój i zapewnia dobre szkolenia65%44,4%
Ta firma oferuje wysokie wynagrodzenie33,4%18,8%
Ta firma jest liderem38,1%17,6%
Ta firma is nastawiona na wyniki70,0%55,5%
Ta firma jest uczciwa38,1%18,8%
Tabela 2. Ogłoszenie rekrutacyjne B
Ogłoszenie rekrutacyjne zawierające znak certyfikacjiOgłoszenie rekrutacyjne bez znaku certyfikacji
Ta firma jest (bardzo) atrakcyjnym pracodawcą46,7%31,6%
Ta firma oferuje dobre świadczenia podstawowe53,9%37,5%
Ta firma umożliwia rozwój i zapewnia dobre szkolenia64,3%50%
Ta firma jest liderem73,4%40%
Ta firma is nastawiona na wyniki68,7%50%
Ta firma is profesjonalna76,4%47,6%
Ta firma is nastawiona na biznes82,4%60%

Tabela 3. Ogłoszenie rekrutacyjne C
Ogłoszenie rekrutacyjne zawierające znak certyfikacjiOgłoszenie rekrutacyjne bez znaku certyfikacji
Ta firma jest (bardzo) atrakcyjnym pracodawcą45%15,4%
Ta firma oferuje dobre świadczenia podstawowe47,1%10%
Ta firma ma dobrą kulturę organizacyjną41,2%30%
Ta firma zapewnia wiele możliwości kariery45%30,8%
Ta firma oferuje dobre świadczenia dodatkowe47,1%20%
Ta firma odnosi sukces63,2%41,6%
Ta firma jest nastawiona na wyniki70%61,6%

Postrzeganie znaku certyfikacji Top Employers

Czy Państwa opinia o firmie zmienia się, kiedy zauważają Państwo, że ma ona certyfikat Top Employers?
- 66,6% respondentów deklaruje, że ich opinia o firmie poprawia się, kiedy dowiadują się, że ma ona certyfikat Top Employers

Znacznie się pogarsza0%
Pogarsza się 1,8%
Nie ulega zmianie31,6%
Poprawia się56,1%
Znacznie się poprawia10,5%

Skojarzenia ze znakiem certyfikacji Top Employers

Respondentów poproszono o wskazanie cech, które charakteryzują znak certyfikacji Top Employers. Wymieniano następujące cechy (od 1 do 4 miejsca):
1. Jakość (32,6%)
2. Wiarygodność (28,6%)
3. Wiedza fachowa (25,4)
4. Rozpoznawalność (25%)

Najważniejsze dla respondentów

Polskich respondentów poproszono również o wskazanie, co jest dla nich najważniejsze, kiedy szukają nowej pracy. Ich odpowiedzi są ukazane poniżej, w tabeli 4.

IstotneNieistotne
Czy firma ma certyfikat dobrego pracodawcy52,7%13%
Wynagrodzenie84,9%2,2%
Świadczenia dodatkowe73,9%3,7%
Rozwój kariery zawodowej79,2%3,1%
Szkolenia i rozwój80,8%2,8%

63,2% respondentów zapewnia, że zwraca uwagę na obecność (lub brak) znaku certyfikacji, wybierając nowego pracodawcę.

Wnioski

Badanie pokazuje zwrot z inwestycji certyfikacji Top Employers. Respondenci wskazują, że aktywnie zwracają uwagę na to, czy potencjalny pracodawca ma certyfikat dobrego pracodawcy. Co więcej, wizerunek organizacji poprawia się, jeśli używa ona znaku certyfikacji w swoim ogłoszeniu rekrutacyjnym. Opierając się na wynikach badania, można stwierdzić, że znak certyfikacji Top Employers w znacznym stopniu poprawia wizerunek organizacji jako atrakcyjnego pracodawcy.

O znaku certyfikacji Top Employers

Znak certyfikacji Top Employers jest przyznawany wyłącznie organizacjom, które spełniają najwyższe standardy HR. Dzięki obiektywnemu, opartemu na faktch badaniu Instytut CRF określa, czy pracodawca spełnia wymagania, a tym samym – czy może otrzymać znak certyfikacji Top Employers.

W badaniu Top Employers oceniane są wszystkie istotne elementy polityki personalnej organizacji uczestniczących w projekcie. Szczegółowo badane są
najważniejsze aspekty, praktyki oraz strategie personalne.

Holenderskie Ministerstwo Gospodarki uznało, że znak certyfikacji Top Employers jest rzetelny w 100%. Jak wynika z jego analiz, oceny przedstawione w projekcie są w pełni wiarygodne, a certyfikaty Top Employers są przyznawane wyłącznie pracodawcom, którzy spełniają wysokie standardy polityki personalnej.

Od 1991 Instytut CRF pracuje nad własną metodologią, badanie oraz produktem, stając się międzynarodową organizacją działającą w trzynastu krajach na czterech kontynentach.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat znaku certyfikacji Top Employers lub wyników tego badania, wejdź na www.crf.com lub skontaktuj się z nami bezpośrednio.