Badanie koncentruje się na możliwościach zatrudnienia, jakie firma tworzy dla swoich pracowników. Nie jest badana opinia ani satysfakcja pracowników.

Reklama