• dostarcza narzędzia, które generuje znaczące uznanie przez Znak Jakości, galę (uroczystość rozdania nagród w obecności prasy) oraz sposoby jak wykorzystać akredytację ukazującą najlepszych pracodawców;

Reklama

• generuje znaczącą promocję dla firmy i jej działów poprzez partnerów medialnych, stronę internetową i książkę Top Employers Polska.

Czy Państwa firma kwalifikuje się jako Top Employer Polska? Więcej informacji na: www.topemployers.pl lub proszę o kontakt z Magdaleną Kusik: magdalena.kusik@crf.com