Porównując dane z zeszłego roku było to odpowiednio: 385 zakładów, 36,2 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 25,8 tys. osób.