W bazach BIG-ów jest ponad 7 mln takich spraw. Jedno trzeba pamiętać: liczba spraw nie musi pokrywać się z liczbą dłużników, a poza tym jeden dłużnik może być wpisany do kilku baz. Podawanie danych łącznych z BIG-ów jest pewnym uproszczeniem i nie należy ich traktować jako w pełni transparentnego obrazu problemu zadłużenia.

Reklama

Najwięcej spraw ma BIG Info Monitor, który w statystyce uwzględnia nie tylko pozyskane przez siebie informacje, lecz także dane z instytucji współpracujących, np. z Biura Informacji Kredytowej. Na koniec marca Info Monitor miał w swoim rejestrze 2,257 mln dłużników, którzy zalegali z płatnościami na – łącznie – 39,28 mld zł.

– Dynamika przyrostu zadłużenia jest na poziomie roku 2012 i na razie nie ulega znaczącym zmianom. Wzrost liczby dłużników i łącznej kwoty ich zadłużenia utrzymuje się na podobnym poziomie już od wielu miesięcy – mówi Lidia Roman z Info Monitora.

Największym dłużnikiem w tym rejestrze jest mieszkaniec Mazowsza, który jest winien swoim wierzycielom już ponad 105 mln zł. Profil typowego dłużnika z BIG Info Monitora to mężczyzna, mieszkaniec dużego miasta w wieku 30–39 lat, z długiem przekraczającym 17,4 tys. zł. Choć średni dług jest wysoki, to zdecydowana większość zaległych zobowiązań wpisana do Info Monitora nie przekracza 5 tys. zł.

Z kolei Krajowy Rejestr Długów – główny konkurent Info Monitora – zgromadził jak dotąd wpisy na temat 3,35 mln zobowiązań konsumenckich. Ich łączna wielkość to 9,5 mld zł.

W najmniejszym z BIG-ów – Rejestrze Dłużników ERIF – na początku kwietnia znajdowało się ponad 1,5 mln spraw o łącznej wartości przekraczającej 8,2 mld zł. Najczęstszą przyczyną wpisu osób fizycznych do rejestru są nieterminowo regulowane spłaty kredytów i pożyczek – to w sumie 44,96 proc. wpisów do rejestru. Natomiast 35 proc. konsumentów wpisanych do rejestru nie reguluje terminowo rachunków za usługi telekomunikacyjne. Średni konsumencki dług w ERIF to 3 tys. zł. Jednostkowo największe zadłużenie wynosi 3,2 mln zł. Obecnie w Rejestrze Dłużników ERIF BIG znajdują się sprawy dotyczące długów konsumentów, które nie są regulowane średnio ok. 1,5 roku.

Weź udział w badaniu! Wypełnij ankietę!