Zakłady dzielą polisy na dwie grupy – życiowe i osobowe oraz majątkowe. Przy tych pierwszych towarzystwa gwarantują nam zabezpieczenie na wypadek choroby, kalectwa oraz śmierci. Jest to więc ubezpieczenie na sytuacje życiowe dotyczące zdrowia człowieka. W wypadku kalectwa czy poważnej choroby towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane wypłacać odszkodowanie. Do tej grupy zaliczają się też ubezpieczenia na życie, które w sytuacji śmierci osoby ubezpieczonej gwarantują wypłatę odszkodowania dla najbliższych.
Reklama
W przypadku ubezpieczeń majątkowych chodzi przede wszystkim o ochronę mienia albo zabezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Mają one na celu pokrywać straty materialne powstałe w wyniku szkody. Podział tych ubezpieczeń zależy od przedmiotu ubezpieczenia oraz rodzaju ryzyka. Jako przykłady takiego ubezpieczenia możemy wyróżnić np. ubezpieczenie mieszkania od ognia, które gwarantuje pieniądze w przypadku spalenia mieszkania.
W polisach życiowych dominują ubezpieczenia ochronne. Możemy jednak również sięgnąć po polisy ochronno-oszczędnościowe czy typowo oszczędnościowe. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują różne produkty, które w połączeniu z ochroną mają za zadanie pomnożyć zainwestowane przez nas środki. Krótkoterminowe to np. polisolokaty, długoterminowe zaś to polisy powiązane z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Specjaliści podkreślają, że musimy uważać na to, co kupujemy, bo jeśli wybierzemy polisę długoterminową, ale środki postanowimy wypłacić już po roku lub dwóch, możemy stracić dużą część zainwestowanych pieniędzy. W przypadku polis inwestycyjnych opłaty bowiem są wyższe niż w przypadku bezpośredniej inwestycji w fundusze.
Ubezpieczenie inwestycyjne jest dobre dla osób, które myślą o dalekiej przyszłości i są nastawione na długoterminowe oszczędzanie. Zaletą jest to, że podatek od zysków kapitałowych nas nie dotyczy, dopóki nie wypłacimy zysków z konta. Poza tym spadkobiercy ubezpieczonego unikną kosztów finansowych i czasowych postępowania spadkowego w przypadku jego śmierci. Świadczenie wypłacane przez towarzystwo omija masę spadkową i trafia bezpośrednio do rąk osób wybranych przez ubezpieczonego.
Popularnym ubezpieczeniem jest polisa NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa wynikające z nieszczęśliwych wypadków lub śmierć ubezpieczonego, np. w czasie podróży samochodem. Przy tego typu polisie ubezpieczeniem objęci są wszyscy podróżujący, tj. kierowca i pasażerowie. Świadczenia wypłacane są niezależnie od tych przysługujących z obowiązkowej polisy od odpowiedzialności cywilnej czy też innych zawartych umów NNW. Zależą jednak od oferty, jaką proponują zakłady. Dla przykładowej sumy ubezpieczenia wynoszącej 10 tys. zł i utraty zdrowia ocenionej na 15 proc. otrzymamy świadczenie w wysokości 1,5 tys. zł.
Reklama
Sięgając po polisę NNW, warto też kupić ubezpieczenie ochrony prawnej, które przyda się, gdy będziemy potrzebować pomocy przy dochodzeniu własnych roszczeń odszkodowawczych. Ubezpieczenie gwarantuje ponadto refundację kosztów obrony, jeżeli w stosunku do ubezpieczonego toczy się postępowanie karne albo postępowanie w sprawie o wykroczenia. Polisa gwarantuje ochronę prawną w sprawach związanych z życiem prywatnym i zawodowym.
Najczęściej mamy jednak do czynienia nie z wymienionymi typami polis, ale z obligatoryjnym dla wszystkich posiadaczy pojazdów ubezpieczeniem komunikacyjnym od odpowiedzialności cywilnej. Z polisy OC możemy pokryć szkody, jakie pojawią się w wyniku wypadku, który spowodujemy samochodem.
Umowę o ubezpieczeniu OC zawiera się na okres 12 miesięcy z wybranym przez właściciela pojazdu towarzystwem ubezpieczeniowym. Jeśli pojazd zarejestrowany jest na czas krótszy niż rok, wtedy możliwe jest zawarcie umowy krótkoterminowej, np. na pół roku. Brak wypowiedzenia umowy skutkuje automatycznym przedłużeniem jej na następny rok. Dlatego w przypadku sprzedaży auta należy pamiętać, aby przesłać do zakładu rezygnację z polisy. Posiadaczowi pojazdu, który nie posiada opłaconego ubezpieczenia OC, grozi grzywna. Ponadto, gdy policja zatrzyma samochód i okaże się, że właściciel nie ma wykupionego OC, pojazd zostanie wyeliminowany z ruchu drogowego, a właściciel będzie musiał zapłacić za holowanie pojazdu i jego postój na parkingu.
Co powinna zawierać umowa o ubezpieczenie?
Obecnie, aby się ubezpieczyć, często nie potrzebujemy nawet wizyty w towarzystwie ubezpieczeniowym czy u brokera. Formalności możemy załatwić przez internet. Zawsze należy jednak uważnie zapoznać się z treścią umowy i ogólnymi warunkami ubezpieczenia, które stanowią jej ważną część. Szczególną uwagę należy zwrócić na takie elementy, jak zakres wyłączeń spod ochrony ubezpieczeniowej, czyli informację o tym, co nie wchodzi w przedmiot umowy. Ponadto uważamy na zakres ubezpieczenia – musi być on opisany w umowie dokładnie, obiektywnie, bez możliwości różnej interpretacji. Ważna jest np. wysokość sumy gwarantowanej, a także różne warunki zmniejszania sumy itd. Musimy sprawdzić, czy polisa gwarantuje sumę, której oczekujemy. Bardzo istotnym elementem umowy jest informacja o obowiązkach osoby ubezpieczającej się. Towarzystwo ubezpieczeniowe powinno dać nam czas na dokładne przeanalizowanie umowy. Jeśli nie jesteśmy w stanie dobrze zinterpretować umowy, nie znamy się na tym, możemy zasięgnąć porady fachowca.
Więcej o ekonomii na www.nbp.pl