Jednym z częstych błędów jest złe zaokrąglenie kwoty podatku. Na stronie szybkipit.pl eksperci resortu finansów wyjaśniają, że nie można należnej sumy podawać w groszach. Trzeba zaokrąglić do złotego. I tak, jeśli należność jest większa od 50 groszy, to zaokrąglamy w górę, a jeśli mniejsza to w dół.

Reklama

Warto też pamiętać, że jeśli jedno z małżonków prowadzi działalność gospodarczą i używa do rozliczeń karty podatkowej albo ryczałtu, to wtedy małżeństwo nie może razem wypełnić PIT.