Ze względu na ostatnią nowelizację m.in. ustawy o PIT, która zacznie obowiązywać od początku 2011 roku, oraz opublikowanie w marcu 2010 roku tekstu jednolitego tej ustawy minister finansów opracował nowe wzory oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych. W projekcie rozporządzenia opracowano 11 takich wzorów. Są to: PIT-2, PIT-2A, PIT-3, PIT-12, PIT-4R, PIT-6 /PIT-6L, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R.

Reklama

W części z nich uwzględniono jedynie nową podstawę prawną ustawy o PIT. W innych zmiany są większe. Przykładowo wzór PIT-8C ma nadany nowy tytuł: „Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych”, w związku z rozszerzeniem zakresu informacji o wypłacane stypendia. Rozszerzono wzór informacji o część przeznaczoną do wykazywania wysokości wypłaconego stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o PIT. W tym celu po części D dodano blok oznaczony lit. E. Ponadto przenumerowano pozycje formularza.

W PIT-11 zlikwidowano rubryki przeznaczone do wskazywania okresu, którego dotyczą zamieszczane dane, i zastąpiono je jedną rubryką przeznaczoną do wpisania roku, za który informacja jest sporządzana. Zmiana ta powoduje konieczność przenumerowania pól. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.