Rozporządzenie wprowadza nowe wzory formularzy PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-36L, PIT-39, PIT/D, PIT/O, dla dochodów osiągniętych od początku 2010 roku. Zmiany mają charakter techniczny i wynikają ze zmiany identyfikacji organizacji pożytku publicznego, na którą podatnik będzie przekazywał 1 proc. podatku oraz publikacji jednolitego tekstu ustawy o PIT.

Reklama

Nowe wzory będą miały zastosowanie do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od 1 stycznia 2010 r. (z wyjątkiem podatników, którzy przed dniem wejścia w życie rozporządzenia złożyli zeznanie na formularzu dotychczasowym).