Należy pamiętać, że w przypadku prezentów od kontrahentów podatnicy prowadzący działalność gospodarczą nie mogą skorzystać ze zwolnienia do wartości 200 zł przewidzianego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (przedmiotowe zwolnienie dotyczy sytuacji, w których przedsiębiorca otrzymuje nieodpłatnie jakieś świadczenie w związku z promocją bądź reklamą innego podmiotu, ale poza zakresem prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, a więc występuje w roli konsumenta).

Reklama

Warto również zwrócić uwagę, że w sytuacji gdy kontrahent nagradza pracowników podatnika (np. za działania wspierające sprzedaż towarów tego kontrahenta), to wartość przekazanych prezentów (upominków):

● stanowić będzie po stronie pracownika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych, z tym jednak, że będzie możliwe zastosowanie wskazanego zwolnienia – jeśli prezent jest przekazywany pracownikom bezpośrednio przez kontrahenta,

● stanowić będzie po stronie pracownika przychód ze stosunku pracy – jeśli prezent jest przekazywany przez kontrahenta pracownikom za pośrednictwem pracodawcy.

Michał Maj, starszy konsultant w PricewaterhouseCoopers