1. Grunty: działki nr 2/10, 15/6, 15/7, 82/16 położone w obrębie Radów (gmina Rzepin) o łącznej powierzchni 371,48 ha (359,39 ha użytków rolnych), w tym:

grunty orne - 356,1600 ha, w tym RIIIa - 2,6500 ha , RIIIb - 50,4200 ha , RIVa - 113,7900 ha, RIVb - 60,9600 ha , RV - 114,73 ha , RVI - 13,6100; grunty rolne zabudowane: B-PsIV - 3,2300 ha; nieużytki - 7,6300 ha; drogi - 2,5300 ha; grunty zadrzewione i zakrzewione - 1,9300 ha

2. Budynki budowle: magazyn zbożowy, sześć silosów zbożowych, budynek socjalny, magazyn zbożowy - wiata, dwa magazyny zbożowe - obory, hydrofornia, jałownik, stolarnia, portiernia, waga wozowa oraz inne budowle

W planie zagospodarowania przestrzennego, obowiązującym do 31.12.2002 r., nieruchomość była opisana jako:

- dz. 2/10 - użytki rolne

- dz. 15/6 i 15/7 - użytki rolne o wysokiej wartości produkcyjnej

- dz. 82/16 (zabudowana) - osadnictwo

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość opisana jest następująco:

- dz. 2/10, 15/6 i 15/7 - obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej

- dz. 82/16 (zabudowana) – osadnictwo

Dla nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta.

Cena nieruchomości wynosi 3.850.000,- zł
trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Wykaz o zamiarze sprzedaży ww. nieruchomości, w rozumieniu art. 28 ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, opublikowany został poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Oddziału Terenowego ANR w Gorzowie Wlkp., Gospodarstwa Nadzoru i Administrowania Zasobem w Ośnie Lubuskim, Urzędu Miasta i Gminy Rzepin oraz sołtysa wsi Radów.

Bliższe informacje można uzyskać w Oddziale Terenowym Agencji w Gorzowie Wlkp.,

ul. Jagiellończyka 8, tel. (095) 711-52-31.