W okresie styczeń – kwiecień 2017 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 278 mld 841 mln zł, a import 275 mld 604,6 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 3 mld 236,4 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 9 mld 758,3 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 6,2 proc., a import o 9 proc." - napisano w komunikacie GUS.

Zgodnie z komunikatem eksport wyrażony w dolarach wyniósł 68 mld 56,5 mln dol., a import 67 mld 305,8 mln dol. (wzrost odpowiednio o 1,8 proc. i o 4,6 proc.). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 750,7 mln dol. (w analogicznym okresie ub. roku 2 mld 500,3 mln dol).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 64 mld 210,7 mln euro, a import 63 mld 457,8 mln euro (wzrost w eksporcie o 6,1 proc., a w imporcie o 8,9 proc.). Dodatnie saldo wyniosło 752,9 mln euro wobec 2 mld 253,7 mln euro w analogicznym okresie ub. roku - wyjaśnił GUS.

Zgodnie z danymi urzędu statystycznego ujemne salda odnotowano w handlu z krajami rozwijającymi się – minus 47 mld 166,6 mln zł (minus 11 mld 511,3 mln dol., minus 10 mld 855,4 mln euro) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 7 mld 202,1 mln zł (minus 1 mld 755,1 mln dol., minus 1 mld 648 mln euro). Nadwyżkę mieliśmy natomiast w handlu z krajami rozwiniętymi - wyniosła ona 57 mld 605,1 mln zł (14 mld 17,1 mln dol., 13 mld 256,3 mln euro), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 57 mld 674,7 mln zł (14 mld 29,2 mln dol., 13 mld 270,2 mln euro).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 86,4 proc. (w tym UE 79,3 proc.), a w imporcie – 66,6 proc. (w tym UE 59,3 proc.), wobec odpowiednio 87,5 proc. (w tym UE 80,8 proc.) i 68,4 proc. (w tym UE 61,3 proc.) w analogicznym okresie ubiegłego roku.

GUS podał, że udział Niemiec w eksporcie obniżył się w porównaniu z okresem styczeń – kwiecień ubiegłego roku o 0,3 p. proc. i wyniósł 27,4 proc., a w imporcie o 0,5 p. proc i stanowił 22,7 proc. Dodatnie saldo wyniosło 13 mld 806,5 mln zł (3 mld 363,6 mln dol., 3 mld 175,7 mln euro).

Udział Rosji w eksporcie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. o 0,2 p. proc. i wyniósł 2,8 proc., w imporcie był wyższy o 1,5 p. proc. i stanowił 6,9 proc. Ujemne saldo wyniosło 11 mld 23,9 mln zł (minus 2 mld 679,3 mln dol., minus 2 mld 529,6 mln euro).

Po czterech miesiącach 2017 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do Stanów Zjednoczonych, Rosji, na Węgry, do Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Czech i Szwecji, a importu – z Rosji, Czech, Belgii, Holandii, Chin, Niemiec, Włoch i Francji. Spadek eksportu odnotowano w obrotach z Francją, a importu – ze Stanów Zjednoczonych i z Wielkiej Brytanii - poinformował GUS.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,4 proc. eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 66,8 proc.), a importu ogółem – 66 proc. (wobec 65,7 proc. w styczniu – kwietniu 2016 r.) - dodano.