Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w 2013 o 1,6 proc. r/r wobec 1,9 proc. wzrostu w poprzednim roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w 2013 był realnie wyższy o 1,6 proc. w porównaniu z 2012 (w cenach stałych roku poprzedniego). W 2012 w porównaniu z 2011 wzrost PKB wyniósł 1,9 proc. Do wzrostu PKB przyczynił się głównie pozytywny wpływ eksportu netto i krajowego popytu konsumpcyjnego, przy bliskim neutralnemu wpływie popytu inwestycyjnego - czytamy w komunikacie.

GUS podał, że wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2013 r. wzrosła o 1,5 proc. w porównaniu z 2012, wobec wzrostu o 1,9 proc. w 2012 r. Wartość dodana brutto w przemyśle w 2013 wzrosła  o  2,9 proc. w porównaniu z  2012, wobec wzrostu o 1,8 proc. w 2012. Wartość dodana brutto w budownictwie  w  2013 w porównaniu z rokiem poprzednim spadła o 9,0 proc., wobec wzrostu o 0,3 proc. w 2012.

Wartość  dodana  brutto  w  handlu  i  naprawach  w  2013  w  porównaniu  z  rokiem  poprzednim wzrosła o 1,7 proc., wobec wzrostu o 1,2 proc. w 2012  Wartość  dodana  brutto  w  transporcie  i  gospodarce  magazynowej  w  2013  w  porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 4,5 proc., wobec wzrostu o 7,9 proc. w 2012   W 2013 r. popyt krajowy zmniejszył się realnie o 0,2 proc. (wobec spadku o 0,1 proc. w 2012) Spożycie ogółem  w 2013  r. przekroczyło poziom z  2012  r. o  1,1 proc., w tym spożycie indywidualne o 0,8 proc. (w 2012  odpowiednio wzrost: o 1,0 proc. oraz o 1,2 proc.).

Akumulacja brutto  w  2013  r.  porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się realnie o 5,0 proc., w tym nakłady brutto na środki trwałe  –  spadek o  0.4  proc.  (w 2012 r. odpowiednio spadek: o 4,2 proc., oraz o 1,7 proc.). Stopa inwestycji w gospodarce narodowej (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) w 2013 r. wyniosła 18,4 %, wobec 19,1 % w 2012  - czytamy dalej w komunikacie.

Czternastu analityków uwzględnionych w zestawieniu ISBnews spodziewało się, że wzrost PKB w 2013 wyniósł średnio 1,46 proc. (prognozy wahają się od 1,4 proc. do 1,5proc.). W projekcie tegorocznego budżetu zapisano, że wzrost PKB wyniesie w 2013 1,5 proc. Projekcja Narodowego Banku Polskiego (NBP) mówi o 1,3 proc. wzrostu (wobec 1,9 proc. w 2012), z kolei prognoza centralna dotycząca dynamiki PKB, przeprowadzona przez NBP w grudniu wśród 22 analityków, zakłada wzrost na poziomie 1,4 proc. w 2013.