W dniu 12 września 2013 roku Pani Joanna Strzelec-Łobodzińska złożyła z powodów osobistych rezygnację ze stanowiska Prezesa Zarządu Kompanii Węglowej S.A. - czytamy na stronie internetowej Kompanii Węglowej. Była prezes zarządała firmą od czerwca 2011. Wcześniej była podsekretarzem stanu w resorcie gospodarki, a wcześniej sprawowała funkcję prezes zarządu grupy Tauron.

Reklama