Wydatki państwa wyniosły 278.674,3 mln zł, czyli 90,2 proc. kwoty 308.982,7 mln zł planowanej na 2008 rok.

Reklama

Dochody budżetu państwa wyniosły 254.083,8 mln zł, czyli 90,1 proc. planu rocznego wynoszącego 281.892,1 mln zł.