Reklama

CO ROK BĘDZIE WIĘCEJ

Renty i emerytury będą teraz rewaloryzowane co rok w marcu, a nie jak dotychczas co trzy lata. Tym razem podstawą do podwyżek będzie nie inflacja, tylko wzrost cen i co najmniej 20-proc. wzrost płac. W tym roku zainteresowani dostaną świadczenia wyższe o 5 proc., co przeciętnemu emerytowi da ok. 65 zł miesięcznie więcej. Rencista niezdolny do pracy zyska dodatkowo 50 zł, natomiast renta rodzinna wzrośnie o 55 zł.

Zmiany te obejmą wszystkie osoby, które otrzymują emeryturę bądź rentę. Tak samo tych, którzy pobierają je z ZUS-u, KRUS-u, jak i otrzymujących m.in. świadczenia przedemerytalne, a także byłych funkcjonariuszy służb mundurowych.

Rencistów, którzy prowadzą własną firmę, spotka jednak pewne dodatkowe utrudnienie. Od 1 stycznia są oni zobowiązani nie tylko do płacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, ale też składki emerytalnej, rentowej, wypadkowej i Funduszu Pracy. Na szczęście Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrefunduje im składki emerytalną i zdrowotną.

MOŻNA PRACOWAĆ KRÓCEJ

Kobiety urodzone w 1953 r. też dostały prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę. Muszą mieć tylko uzbierane 30 składkowych i nieskładkowych lat. Nie znaczy to, że każda kobieta, która do końca br. ukończy 55 lat, musi na tę emeryturę przejść. Nabiera tylko prawa do tego świadczenia, natomiast może spokojnie pracować dalej. Do końca roku nie trzeba nawet składać wniosku emerytalnego (by potem go zawieszać, by móc wrócić do pracy). Na załatwianie formalności będzie czas, gdy kobieta rzeczywiście zdecyduje się zakończyć pracę zawodową.

POD ZNAKIEM ZAPYTANIA

Czy mężczyźni też będą mogli przechodzić na wcześniejszą emeryturę?

Panowie, którzy ukończyli 60 lat i mają 35-letni staż pracy, upominają się o prawa takie same, jakie mają panie. Też chcą móc pójść wcześniej na emeryturę z racji wieku i przepracowanych lat. Trybunał Konstytucyjny przyznał im rację. Od wydania orzeczenia przez TK w listopadzie ub.r. rząd ma rok na wcielenie tego pomysłu w życie. Czy się na to zdecyduje? Jeszcze nie wiadomo.