WYŻSZY PRÓG

Reklama

Zwiększy się próg, po którego przekroczeniu przechodzi się ze stawki 19 proc. na 30 proc. Wyniesie on 44 490 zł, czyli o 1 085 zł więcej niż w zeszłym roku.

Drugi próg, pomiędzy stawkami 30 i 40 proc., nie zmieni się. Nadal będzie wynosił 85 528 zł.

KWOTA WOLNA WYŻSZA

Zmieni się też kwota wyłączona spod opodatkowania. Z płacenia podatku zwolnione będą osoby, których dochód nie przekroczy 3091 zł (w ub.r. było to 3015 zł).

WIĘKSZE KOSZTY

Istotna dla wielu osób zmiana dotyczy zwiększenia limitów kosztów uzyskania przychodu. Są to pieniądze, które musimy wydać, by moc zarabiać, np. dojazd do pracy. I tak:

• Osoby zatrudnione na jednym etacie odliczą sobie 1335 zł

• Jeśli dojeżdżają do pracy z innej miejscowości – 1668, 72 zł

• Zatrudnieni na dwa etaty bądź więcej odpiszą 2002,05 zł, a gdy do pracy dojeżdżają z innej miejscowości – 2502,56 zł

NIŻSZA STAWKA RENTOWA

Zmiany zajdą również w obliczaniu stawki rentowej. Od 1 stycznia u pracowników najemnych wyniesie jedynie 1,5 proc, co pozwoli na wzrost pensji o 6 proc. Pracodawcy zapłacą 4,5 proc. Dzięki temu nasze płace nieznacznie wzrosną. Osoby zarabiające nieco ponad 3100 zł zaoszczędzą w ten sposób 50 zł. Ci, którzy zarabiają więcej, np. 6200 zł, dostaną na rękę o 100 zł więcej. Dla pracodawcy przy każdym 1000 zł pensji zapłaconej pracownikowi będzie oznaczało to o 20 zł niższą składkę odprowadzaną do ZUS-u.

JEDEN PROCENT PO NOWEMU

W tym roku łatwiej będzie przekazać 1 proc. podatku na konto organizacji pożytku publicznego (pełen spis tych organizacji znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl). Po wybraniu fundacji, którą chcemy wesprzeć, wpisujemy jej pełną nazwę w odpowiednią rubrykę swojego PIT, razem z jej numerem z Krajowego Rejestru Sądowego, oraz kwotę podatku, jaką dla niej przeznaczamy. Resztą formalności zajmie się urząd skarbowy.

Będzie można przypisać tę sumę do konkretnego celu, np. na leczenie wybranego dziecka. Wystarczy tylko podać w deklaracji jego dane, a jeśli znamy, to również numer jego konta, na które mają być przesłane pieniądze.

Reklama

DEKLARACJE PRZEZ INTERNET

Niektóre deklaracje podatkowe już można przesyłać fiskusowi za pośrednictwem internetu. Popularne PIT-y będzie można składać w ten sposób od początku kwietnia. Jednak będzie to możliwe tylko w przypadku, gdy podatnik ma niezbędny do tej operacji kwalifikowany podpis elektroniczny (jest przyporządkowany osobie składającej wniosek, kosztuje ok. 300 zł, aby go zdobyć należy zgłosić się do jednej z firm certyfikujących i wykupić zestaw złożony ze sprzętu i oprogramowania) oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego upoważniającego go do przesyłania deklaracji drogą elektroniczną.

Jaką deklarację podatkową złożysz przez internet:

Od 1 stycznia:

VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9, VAT-23, VAT-24, VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-UE, VAT-UE/A, VATUE/B, VAT-UEK, CIT-8, CIT-8/O, CIT-D, WZP-1M, WZP-1K, WZP-1R, WZS-1M, WZS-1K, WZS-1R, POG-3A, ORD-U, ORD-TK, ORD-W1, IFT-1/IFT-1R, IFT-2/IFT-2R, IFT-3/IFT-3R, IFT/A, PIT-4R, PIT-8AR, ORD-ZU, VAT-R, VATR/UE, VAT-Z

Od 1 kwietnia:

PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-36L, PIT/O, PIT/D, PIT-2K, PIT/M, PIT/B, PIT/Z, PIT/ZG

Od 1 lipca:

VAT-21, PIT-14, PIT-23, PIT-11, PIT-6, PIT-8S, PCC-3, PCC-3A, PCC-2, SD-2, SD-Z1, SD-3, SD-3/A, POG-3C, POG-3D, POG-R, PIT-R