Jean-Francois Cirelli, wiceprezes GDF Suez, poinformował, że firma nie jest zainteresowana złożeniem oferty na Eneę. Dodał jednak, że Polska to dla GDF perspektywiczny rynek, ale w przyszłości.

Reklama

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Skarbu Państwa zakończyło proces prywatyzacji Enei, ponieważ niemiecki RWE, jedyny kandydat do kupna, nie złożył oferty. Cena, którą chciał zapłacić za akcje, byłaby niższa, niż oczekiwał Skarb Państwa. Nie był nimi zainteresowany także Vattenfall, do którego należy 18,7 proc. Enei.

Więcej informacji: Francuski GDF Suez też nie chce Enei

p