Bank PKO BP: wyżej niż standard

Detaliczny gigant promuje obecnie lokatę trzymiesięczną oprocentowaną wysokości 5,5 proc. w skali roku, czyli wyżej, niż wynosi oprocentowanie standardowej lokaty dostępnej w tym banku. Depozyty są zabezpieczane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Bank chwali się, że wystarczy jedynie 1 tys. złotych, by założyć lokatę. Nie pobiera również opłat za jej otwarcie, prowadzenie i likwidację. Lokata może być uruchomiona na okres 3 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejny taki sam okres, na warunkach obowiązujących w dniu przedłużenia umowy, o ile bank nadal będzie oferował rachunek tej lokaty. W przypadku gdy w dniu przedłużenia rachunek lokaty nie będzie oferowany, automatyczne przedłużenie na kolejny okres umowny nastąpi na warunkach (w tym oprocentowania) jak dla standardowej lokaty 3-miesięcznej. Promocja trwa do 30 kwietnia 2009 roku. Jest i haczyk: w przypadku likwidacji lokaty przed upływem okresu umownego klient otrzyma jedynie zwrot kapitału bez odsetek.

AIG Bank Polska: od miesiąca do trzech lat

Promowana obecnie oferta lokacyjna AIG Bank Polska obiecuje konkurencyjny zysk z minimalnym wkładem wysokości 1 tys. złotych. Bank oferuje stałe oprocentowanie lokat:

6,50 proc. dla terminu 3 miesięcy od kwoty 1 tys. złotych,

6,50 proc. dla terminu 6 miesięcy od kwoty 1 tys. złotych,

5,90 proc. dla terminu 12 miesięcy od kwoty 1 tys. złotych,

6,00 proc. dla terminu 12 miesięcy od kwoty 10 tys. złotych.

Lokata jest automatycznie przedłużana na kolejny okres.

Bank BPH: dwa tygodnie w sieci

Bank BPH promuje z kolei lokatę 14-dniową dla tych, którzy cenią sobie elastyczność i pragną mieć dostęp do środkówna wypadek nieplanowanych zakupów. Oprocentowanie Lok@ty to nawet 4 proc. w skali roku, lokata jest automatycznie przedłużana - odsetki będą się kapitalizowaćjuż po 14 dniach, więc

jest szansa na skorzystanie z dobrodziejstw tzw. Procentu składanego. Lok@tę można założyć o dowolnej porze dnia i nocy i w dowolnym miejscu, także poza granicami kraju, przez internet, korzystając z Systemu Internetowego Sez@m, a także przez telefon komórkowy wyposażony w WAP. Do jej założenia wystarczy minimum 1 tys. zł. W dniu zapadalności Lok@ty kwota kapitału powiększonego o odsetki zostanie automatycznie przelana na rachunek osobisty, chyba że wydana zostanie dyspozycja jej przedłużenia. Haczykiem jest to, że jest to lokata dla klientów banku korzystających z bankowości elektronicznej.

Citi Handlowy: progresywne nowości

Citi Handlowy promuje z kolei nowość w swojej ofercie - lokatę progresywną, na której oprocentowanie rośnie z miesiąca na miesiąc - od 2 proc. do 11 proc. w skali roku. Chociaż 11 proc. robi wrażenie, trzeba jednak pamiętać, że efektywna roczna stopa procentowa lokaty wynosi 6,83 procent. Depozyt może zostać złożony na 6 lub 12 miesięcy, prowadzenie rachunku jest bezpłatne. Bank oferuje jednocześnie możliwość swobodnego przekazywania pieniędzy z lokaty progresywnej na inne produkty ubezpieczeniowo-inwestycyjne lub inwestycyjne w Citi Handlowym. Istotna cecha: w przypadku zerwania lokaty w trakcie jej trwania i przeznaczenia całości kapitału na produkty ubezpieczeniowo-inwestycyjne lub inwestycyjne w Citi Handlowy klient otrzyma 100 proc. Odsetek należnych do dnia zerwania lokaty. Minimalna kwota lokaty 500 złotych.

Bank Millennium: superprocent jak wszędzie

Bank Millennium silnie promuje swoją Lokatę Super- Procent z oprocentowaniem 6,25 proc. na 3 miesiące, czyli generalnie ofertę, którą można znaleźć u konkurencji. Oprocentowanie lokaty naliczane jest już od pierwszego dnia, a do jej założenia wystarczy - tu sprytny chwyt marketingowy - 1 złoty. Lokata SuperProcent działa jak standardowa lokata terminowa. Można ją otworzyć jako lokatę odnawialną. Oprocentowanie jest naliczane od całości salda bez względu na wysokość kwoty lokaty.

Bank Pocztowy: killer na rywali

Bank Pocztowy usilnie namawia klientów na lokatę internetową Killer. Termin lokaty wynosi 10 dni, a kwota waha się od 2 tys. złotych do 20 tys. złotych. Lokata może być jednorazowa lub odnawialna. Po upływie okresu, na który została założona lokata, klient otrzyma zwrot środków wraz z odsetkami na konto, z którego zostały wpłacone pieniądze. Można także zerwać lokatę w każdej chwili i otrzymać zwrot środków na rachunek, z którego zostały wpłacone pieniądze. Środków, czyli nie odsetek.

BZ WBK: 6 proc. z impetem

Bank Zachodni WBK sugeruje klientom trzymiesięczną lokatę Impet, oprocentowaną do 6 proc. w skali roku. Wysokość oprocentowania zależy od wysokości kwoty zdeponowanej na rachunku. Im będzie ona większa, tym wyższe będzie oprocentowanie. Mały haczyk: oprocentowanie stałe 6 proc. w skali roku dotyczy Lokaty Impet 3-miesięcznej dla kwot równych lub wyższych niż 50 tys. złotych.

Bank BGŻ: lokata jak złoto

Bank BGŻ ma w promocji lokatę, którą nazwał Szczerozłotową. Lokata zakładana jest na trzy miesiące i oprocentowana wysokości 6,7 proc. w skali roku. Oprocentowanie jest stałe, niezależne od kwoty lokaty, minimalna wpłata zaś to 1 tys. złotych. Haczyk: lokata dostępna jest wyłącznie dla klientów, którzy posiadają lub otworzą konto osobiste w Banku BGŻ. Maksymalna łączna kwota Lokat Szczerozłotowych wynosi 1 mln złotych.

BOŚ Bank: odsetki do ręki

Na początku lutego 2009 r. BOŚ wprowadził do oferty produkt depozytowy „Lokatę na Dzień Dobry”, której odsetki płatne są z góry, tj. już w momencie otwarcia lokaty. Każdy klient, który zdecyduje się do 31 marca 2009 r. założyć lokatę, otrzyma od razu kwotę oprocentowania w wysokości: 6,5 proc. - dla lokaty 3-miesięcznej w skali roku, 5,5 proc. - dla lokaty 6- miesięcznej w skali roku. Do założenia lokaty wystarczy 1 tys. złotych. Zysk z lokaty podlega opodatkowaniu podatkiem w wysokości 19 procent.

DB PBC: jedyne takie trio

Deutsche Bank PBC wprowadził do oferty lokatę db Trio, stanowiącą połączenie trzech lokat terminowych o okresach 1, 6 oraz 12 miesięcy w ramach jednego produktu. Lokata ta to nietypowe połączenie trzech niezależnych okresów oszczędzania w ramach jednego produktu. W jej skład wchodzą następujące lokaty terminowe o stałym oprocentowa niu: 1-miesięczna lokata o oprocentowaniu 9 proc. (20 proc. całości kapitału), 6-miesięczna o oprocentowaniu 7 proc. (30 proc. całości kapitału) oraz 12-miesięczna o oprocentowaniu wynoszącym 6 proc. (50 proc. wpłaconych środków). Mały haczyk: nowa lokata skierowana jest do wszystkich klientów indywidualnych posiadających konto osobiste w DB PBC. Minimalna kwota wynosi 10 tys. złotych, nie ma górnego ograniczenia kwoty maksymalnej. Klienci zyskują pełny dostęp do środków po zakończeniu każdego z okresów lokaty, co oznacza możliwość założenia nowego, wybranego przez klienta produktu depozytowego. W ramach powiązanej z wprowadzeniem lokaty db Trio promocji nowi klienci dostali też możliwość otwarcia bezpłatnego konta osobistego na okres 12 miesięcy.

Dominet Bank: nieco więcej niż większość

Dominet na promowanej przez siebie lokacie trzymiesięcznej pozwala zyskać 6,6 proc. w skali roku. Oprocentowanie jest więc nieco wyższe niż w większości banków. Minimalna kwota lokaty to 1 tys. złotych, odsetki zaś są naliczane po upływie czasu lokaty. Oczywiście istnieje możliwość automatycznego przedłużenia depozytu o kolejny okres, jednak należy też pamiętać, że zerwanie lokaty skutkuje automatycznie utratą odsetek. Klient otrzymałby tylko wpłacone środki.

Fortis Bank Polska: ekstra zysk, ale na krótko

Fortis Bank Polska promujelokatę ExtraZysk. Obiecuje aż 6,8 proc. w skali roku, jednak to oprocentowanie jest dostępne tylko dla lokat trzymiesięcznych. Lokata zakładana na 12 miesięcy jest już oprocentowana wysokości 5,5proc., a na 6 miesięcy 5,8 proc.Na szczęście trzymiesięczna lokata jest lokatą odnawialną. No, chyba że bank skończy promocję.

Getin Bank: opłacalna rekomendacja

Getin Bank przebił wszystkich, oferując mocno promowaną lokatę oprocentowaną wysokości 8 proc. w skali roku. Nie to jednak jest godne zauważenia. Bank proponuje klientom powiększenie oprocentowania o kolejne 0,5 pkt. Wystarczy, że klient zarekomenduje osobę, która założy w Getin Banku lokatę. Rekomendowana osoba również uzyska na swojej lokacie dodatkowe 0,5 pkt proc. (w pierwszym okresie umownym). Z promocji można skorzystać do 30 czerwca 2009 r.

Invest-Bank: trzy do wyboru

Invest-Bank nie rzuca na kolana. Poleca trzy lokaty o stałym oprocentowaniu. Trzymiesięczna lokata oprocentowana jest w wysokości 5,5 proc., sześciomiesięczna - 5,6 proc., roczna - 4,80 proc. Minimalny wkład wynosi 1 tys. złotych. Bank obiecuje jednak, że oprocentowanie może się nieznacznie zwiększyć, jeśli klient założy lokatę przez internet.

Kredyt Bank: złote trzy miesiące

Kredyt Bank, podobnie jak Bank BGŻ, również kusi dziś klientów złotem. Lokata Złota zakładana na trzy miesiące oferuje oprocentowanie wysokości 6,3 proc. w skali roku. Można ją otworzyć przez internet, jeżeli klient posiada dostęp do usługi KB24, lub w jednej z ponad 400 placówek Kredyt Banku. Aby założyć lokatę, wystarczy wpłacić 1 tys. zł. Bank, promując lokatę, podkreśla kwestie własnego bezpieczeństwa finansowego i to, że dodatkowo depozyty do 50 tys. euro są zabezpieczane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

mBank: połowa po zerwaniu

Internetowy bank promuje z kolei mLokatę ze stałym oprocentowaniem przez okres od 2 do 12 miesięcy. mLokata uzupełnia funkcje rachunków oszczędnościowych eMax i eMax plus, czyli depozytów o zmiennej stopie procentowej. Jej zaletą jest stałe oprocentowanie i niska kwota lokaty - można zacząć już od 500 złotych. Niestety jej oprocentowanie nie rzuca na kolana i waha się od 4 proc. w przypadku lokaty zakładanej na 2 miesiące do 5,6 proc. dla lokaty rocznej. Kapitalizacja odsetek dokonywana jest na zakończenie okresu umownego, a środki przeniesione na rachunek, z którym Lokata jest powiązana. Mały haczyk, chociaż wyróżniający bank na tle konkurencji: przy zerwaniu lokaty klient otrzyma połowę należnych odsetek naliczonych od chwili założenia lokaty do jej zerwania.

Nordea Bank Polska: z dala od lokat

Nordea zrezygnowała z promowania własnych lokat. Stawia przede wszystkim na lokaty powiązane z polisami, dzięki którym klient otrzymuje ochronę ubezpieczeniową na życie i dożycie, a dodatkowo nie dzieli się zarobionymi pieniędzmi z fiskusem. Polisa Nordea Profit Plus działa podobnie jak zwykły depozyt. W razie śmierci posiadacza polisy cała kwota jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn, a pieniądze w czasie trwania lokaty zwolnione są z podatku Belki. Dochód z polisy oprocentowanej 5,27 proc. jest równy dochodowi z lokaty, której oprocentowanie wynosi 6,51 proc., ponieważ świadczenie z polisy jest zwolnione z podatku. Polisa może być wykupiona na 6 lub 12 miesięcy.

Raiffeisen Bank Polska: kasa od razu

Raiffeisen Bank Polska podążył śladami BOŚ i zaproponował klientom nowość - Lokatę Rewolucyjną oprocentowaną do 5,5 proc. z odsetkami wypłacanymi z góry. Klient ma do wyboru okres oszczędzania od 1 miesiąca do roku. Minimalna kwota lokaty wynosi 5 tys. złotych. Haczyk: niezłe oprocentowanie 5,5 proc. w skali roku dostępne jest jednak wyłącznie dla lokaty, której wartość przekroczy 20 tys. zł, a na dodatek zakładanej na miesiąc. Lokata trzymiesięczna od kwoty 5 tys. złotych do 19 999,99 zł oprocentowana jest wysokości 5 proc., a taka sama zakładana na 12 miesięcy - 4,40 proc.

Alior Bank: połowa z całości

Alior Bank mocno promuje lokatę nocną, której oprocentowanie wynosi - twierdzi bank - 9 proc. w skali roku. W rzeczywistości jest to 4,5 proc. w skali roku, ponieważ na lokacie pracuje jedynie połowa środków zgromadzonych na rachunku (trzeba też być klientem banku, by z propozycji skorzystać). Pod koniec każdego dnia część środków na koncie jest automatycznie lokowana i powraca na nie rano, od razu z wypracowanym przez noc zyskiem. Odsetki na lokacie nocnej kapitalizowane są każdego dnia i obliczane tak, jakby środki pracowały na lokacie całą dobę. W przypadku posiadania na koncie kwoty nie większej niż 20 237,22 zł i lokowania na lokacie nocnej połowy środków z konta od zysków z tej lokaty nie jest pobierany tzw. podatek Belki (podatek od zysków kapitałowych). Dzieje się tak, ponieważ kwoty podatku od kapitalizowanych każdego dnia odsetek są mniejsze niż 0,50 zł i w związku z tym (zgodnie z ordynacją podatkową) zaokrąglane są w dół do 0 zł. Oprocentowanie rzeczywiste jest więc w dużym stopniu uzależnione od kwoty lokaty. To jednak nic. Bank zaskoczył wszystkich, proponując lokatę trzyletnią dla klientów, którzy właśnie myślą o kupnie samochodu. Trzyletnia lokata oprocentowana jest w wysokości 2,5 proc. w skali roku, ale na czas lokaty klient dostaje do użytkowania samochód, który później może wykupić za odsetki zarobione na lokacie. I tu napotykamy na haczyk: minimalna kwota lokaty to 280 tys. złotych lub 420 tys. złotych. Wraz z umową lokaty klient podpisuje umowę leasingu samochodu, której koszty pokrywa bank. Można zerwać lokatę w trakcie jej trwania, ale wówczas klientowi nie przysługują naliczone odsetki, w przypadku zerwania umowy leasingu zaś (jeśli nie zdecyduje się na wykup samochodu) dodatkowo Alior Polska pobiera opłatę w wysokości 20 proc. Wartości finansowej leasingowanego pojazdu.

Meritum Bank: nowy daje więcej

Meritum Bank to najmłodsze dziecko polskiego systemu bankowego, więc rozpycha się jak potrafi. Proponuje lokatę oprocentowaną w wysokości 7 proc. w skali roku. Lokatę Meritum Zysku można jednak założyć wyłącznie w internecie dla dowolnej kwoty powyżej 10 tys. złotych. Środki można ulokować na 1, 3, 6 lub 12 miesięcy. Po zakończeniu lokata może zostać automatycznie odnowiona na kolejny okres wraz z naliczonymi odsetkami. Rzecz jasna - zerwanie lokaty oznacza rezygnację z odsetek.