Własna firma to duża satysfakcja, kiedy osiągnie się sukces, ale przede wszystkim to duże wyzwanie. Konieczność inwestycji, zatrudnianie pracowników i zmagania z kontrahentami. To wszystko generuje koszty i wydatki. Wystarczy, że ktoś spóźni się z zapłatą za usługę wykonaną przez naszą firmę a już możemy mieć problemy z płynnością finansową. Zwłaszcza na początku naszej działalności, kiedy nie mam dużych firmowych oszczędności i każdy zawarty kontrakt, każdy grosz mają znaczenie. W takiej sytuacji w zachowaniu stabilności finansowej i utrzymaniu się w grze może nam pomóc odnawialna forma kredytowania. Warto przyjrzeć się więc bliżej tej najbardziej elastycznej formie, jaką jest karta kredytowa.

>>> Potrzebujesz pieniędzy na rozwój firmy? Sprawdź ofertę kredytów dla msp!

Czemu karta kredytowa to elastyczna forma kredytu? Głównie z powodu okresu bezodsetkowego zwanego także grace period. Dzięki temu mamy możliwość skorzystania z nieoprocentowanego kredytu przez dość długi czas. Maksymalnie może on wynieść nawet 59 dni, czyli prawie dwa miesiące! Jeśli spłacimy zadłużenie z karty w ostatnim dniu tego okresu (albo wcześniej) nie będziemy musieli zapłacić żadnych odsetek.

Kolejnym plusem plastików są dodatkowe usługi oferowane przez banki, które chcą nas skusić do korzystania ze swoich produktów. Darmowe ubezpieczenie karty a nawet nas w czasie podróży, usługi assistance i concierge. Do tego dochodzą zniżki w sklepach w ramach programów partnerskich, czy opcja moneyback (zwrot części ponoszonych wydatków).
Karty kredytowe mają jeszcze tę jedną przewagę nad kredytem odnawialnym, że do ich posiadania często nie potrzebujemy konta w danym banku.

Co nam oferują banki?
Kart kredytowych dla firm jest całkiem sporo. W tabeli poniżej zestawiono 21 różnych produktów. Jako, że karta kredytowa jest produktem specyficznym, z którego można skorzystać na kilka sposobów założyliśmy istnienie 3 głównych profili klienta, dla którego różne czynniki będą miały różną wartość.

Grupa I "klient bezodsetkowy" – to ten typ konsumenta, który zamierza korzystać z karty kredytowej tylko w ramach okresu bezodsetkowego, najlepiej na jego początku. Odracza w ten sposób konieczność wydania własnych środków, ale jednocześnie nie jest nikomu nic dłużny. Dla tej grupy kwestia oprocentowania będzie rzeczą drugorzędną.

Grupa II "klient regularny" – to klient regularnie korzystający z karty kredytowej, niezależnie od dnia. Środki z karty traktuje, jako dodatkowy budżet, licząc się z faktem, że trzeba będzie zapłacić odsetki od kredytu. Dla kogoś takiego oprocentowanie będzie najważniejsze.

Obydwie te grupy korzystają z karty w miarę aktywnie i regularnie, dlatego mogą liczyć na brak opłaty rocznej, bądź jej obniżkę.

Grupa III "klient awaryjny" - ostatnią grupą są klienci, dla których karta kredytowa jest rozwiązaniem awaryjnym, z którego chcą korzystać tylko okazjonalnie. Dla nich to właśnie kwestia opłat będzie najważniejsza.

Z powodu tak różnych możliwości podejścia do sposobu korzystania z kredytu postanowiliśmy nie wyłaniać konkretnego "zwycięzcy", tylko wskazać produkty najatrakcyjniejsze z punktu widzenia trzech różnych typów klientów.

Ranking kart kredytowych dla firm
Bank/
Nazwa karty
Oproc. Roczny koszt Grace
period
Wys. limitu
Bank
Millennium

Millennium
VISA
Business
17% - transakcje
bezgot.
21% - transakcje
gotówkowe
I rok - 75 zł
kolejne lata:
> 40.000 zł  - 0 zł
20.000 zł - 40.000 zł - 40 zł
< 20.000 zł - 75 zł 
56 dni do 100000 zł
Bank
Millennium

MAKRO
Millennium
MasterCard
25,00% I rok - 0zł (min. 1 transkacja bezgot. w ciągu 90 dni od wydania karty); kolejne lata: 0 zł / 40 zł / 75 zł 56 dni 1000 zł - 100000 zł
Getin Bank
Karta
kredytowa
MasterCard
Executive
BusinessCard
transakcje bezgot. 
14,99%
 transakcje gotówkowe
19,99%
0zł (jeśli średnio wartość transakcji bezgot. za ostatnie 12  m-cy wyniesie min. 800 zł)  lub 8 zł m-cznie  59 dni 1000 zł - 20000 zł
Getin Bank
Karta
kredytowa
MasterCard
World
Business
transakcje bezgot. 
17,99%
 transakcje gotówkowe
19,99%
0zł (jeżeli średnio miesięczna wartość transakcji bezgotówkowych za ostatnie 12 m-cy wyniesie min. 1500 zł) lub 15 zł m-cznie 59 dni 5000 zł
- 100000 zł
Alior Bank
Karta
kredytowa
MasterCard
Business
Gold
15%
transakcje
bezgot.
20%
transakcje gotówkowe
I rok - 0zł; kolejne lata: 0 zł jeżeli średniomiesięczne wartości transakcji przekraczają 1500 zł, poniżej tej wartości 70 zł
 
57 dni do 300000 zł
Alior Bank
Karta
kredytowa
MasterCard
Busines
Silver
20%
transakcje
bezgot. 
20%
transakcje gotówkowe
I rok - 0zł ; kolejne lata: 0 zł jeżeli średniomiesięczne wartości transakcji przekraczają 1500 zł, poniżej tej wartości 40 zł
ING
Bank Śląski

Karta
kredytowa
VISA
dla
Przedsiębiorców
17,00% 0zł ( jeżeli średnia m-czna wartość transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą za ostatnie 12 m-cy wyniesie min. 500 zł) lub 50 zł   52 dni 1000 zł - 25000 zł
Idea Bank
MasterCard
Business
Card
17,99% 0zł (jeżeli łączna wartość transkacji wyniesie min. 300 zł m-cznie) lub 4,99 zł 59 dni do 50000 zł
BNP
Paribas
Bank

Karta
kredytowa
MasterCard
Business
17,00% I rok - 49 zł; kolejne lata: 0zł (jeżeli suma wartości transakcji bezgotówkowych  w ciągu 12 m-cy od dnia ostatniej opłaty wyniesie 18.000 zł lub 49 zł  58 dni 1000 zł - 150000 zł
BOŚ Bank
Karta
kredytowa
Visa
Business
16,00%
0zł (jeżeli
łączna kwota transakcji bezgotówkowychw okresie 12 m-cy od dnia ostatniej opłaty wynosi min. 12 000 zł) lub 95 zł
55 dni do 30000 zł
Raiffeisen
Bank

VISA
Business
Profit
19,99%
0zł (w przypadku gdy w ciągu roku rozliczeniowego poprzedzającego
naliczenie opłaty rocznej wykonane zostaną transakcje bezgot.
o wartości 24000 zł) lub 49 zł
55 dni 10000 zł - 250000 zł
Raiffeisen
Bank

VISA
Business
Comfort
9,99%
transakcje
bezgot. 
14,99%
transakcje gotówkowe
brak
mBank
MasterCard
Credit
Business
20,00% 6 zł miesięcznie. Opłata jest zwracana, jeżeli obroty za ostatni okres rozliczeniowy wynoszą co najmniej 1500 zł. 54 dni do 100000 zł
mBank
Visa
Business
Credit
FM Bank
VISA
Silver
Business
19,90% Wydanie karty: 19 zł; opłata roczna: 19 zł (pierwsza opłata roczna za prowadzenie rachunku karty jest zwracana pod warunkiem wykonania min. 1 dowolnej transakcji kartą, z wyłączeniem Konsolidacji) 56 dni Do 20000 zł
FM Bank
VISA
Gold
Business
17,90%
transakcje
bezgot.
19,90%
transkacje gotówkowe
Wydanie karty: 29 zł, opłata roczna 59 zł (j.w.) do 50000 zł
FM Bank
Visa
Exclusive
Business
15,90%
transakcje bezgot.
19,90%
transkacje gotówkowe
Wydanie karty: 59 zł; opłata roczna: 300 zł (j.w.) do 200000 zł
MultiBank
MasterCard
Professional
15,9% Wydanie karty: 120 zł ( zwracana, jeśli w ciągu pierwszych trzech miesięcy od daty wydania karty Klient dokona min. 3 transakcje bezgot.), opłata roczna: 0 zł ( jeżeli średnia miesięczna wartość lub ilość transakcji bezgot. za ostatnie 12 m-cy wyniesie minimum 2000 zł lub 10 transakcji) lub 120 zł 54 dni 2000 zł - 100000 zł
MultiBank
Visa
Business
Credit
18,00% Wydanie karty: 50 zł (zwracana jeśli w ciągu pierwszych 3 m-cy od daty wydania karty dokonasz min. 3 transakcji bezgot.); opłata roczna: 0zł (średnia miesięczna wartość lub ilość transakcji bezgot. za ostatnie 12 m-cy wyniesie min. 2000zł lub 10 transakcji) lub 50 zł 1500 zł - 20000 zł
PKO BP
Karta
kredytowa
PKO
Euro Biznes
(MasterCard)
17,40%
Wysokość opłaty uzależniona od średniomiesięcznej transakcji na rachunku karty (w ciągu 12 m-cy):
1400 zł - 0 zł
700 zł - 25 zł
do 699,99 zł - 50 zł
56 dni 2000 zł-50000 zł
Bank Pekao
Karta
kredytowa
MOTO
Biznes
(MasterCard)
19,25% I rok: 0zł; kolejne lata: 0zł (gdy w danym roku średniomiesięczna wartość transakcji dokonanych kartą będzie wynosiła min 1500 zł) lub 98 zł 47 dni do 25000 zł
Bank Pekao
Karta
kredytowa 
Mastercard
Business
19,25% 47 dni do 25000 zł
Źródło: banki i TotalMoney.pl

Dla osób, którym najbliżej jest do grupy I najlepsze będą banki należące do Leszka Czarneckiego – Getin Bank oraz Idea Bank. W obu tych instytucjach dostaniemy łącznie 3 karty kredytowe z okresem bezodsetkowym do 59 dni. Jako, że właściciel ten sam to i produkty są do siebie podobne. Oprocentowanie kart też jest na atrakcyjnym poziomie. Dla MasterCard Business Card Idea Banku oprocentowanie wynosi 17,99% dla transakcji bezgotówkowych i gotówkowych. Karta kredytowa MasterCard Executive BusinessCard Getin Banku ma oprocentowanie 14,99% dla transakcji bezgotówkowych i 19,99% dla transakcji gotówkowych. Druga karta od Getinu - MasterCard World Business, jest oprocentowana w wysokości 17,99% (transakcje bezgotówkowe) i 19,99% (transakcje gotówkowe). Jej posiadacz może korzystać także z bardzo rozbudowanego programu dodatków i rabatów.

Przedsiębiorcy, którym najbliżej do profilu klienta z grupy II powinni sprawdzić produkt Raiffeisen Banku - VISA Business Comfort. Jest to karta kredytowa specyficzna, bez okresu graceperiod, jednak wynagradza to wyjątkowo niskie oprocentowanie dla transakcji bezgotówkowych – tylko 9,99%. Karta ta także wzbogacona jest o dodatkowe elementy jak program rabatowy czy ubezpieczenie gwarantujące spłatę salda zadłużenia w razie wypadku/śmierci. Jeśli chodzi o inne banki to najmniejsze oprocentowanie, po Raiffeisenie, mają karty Getinu, wspomniane 14,99%. 

Najlepszą kartę pod względem niskiej opłaty rocznej, bądź miesięcznej, oferuje w tej chwili FM Bank. Jest to VISA Silver Business. Za tę kartę jest pobierana opłata w wysokości 19 złotych. Opłata ta może zostać zwrócona w przypadku dokonania jednej transakcji. Oczywiście w przypadku wielu kart opłata nie zostanie pobrana pod warunkiem aktywnego korzystania. Pół biedy, jeśli to jest 0 zł lub 8 zł miesięcznie jak w Getin Banku. W niektórych przypadkach progów, od których uzależniona jest wysokość opłaty jest kilka. Warto zwrócić uwagę na fakt, że często wysokość opłaty jest uzależniona od średniomiesięcznych obrotów na karcie, ale z zeszłego roku. Np. W PKO BP, jeśli w zeszłym roku przypadało średnio 1400 zł wydanych za pomocą karty na każdy miesiąc nie zapłacimy nic. Jednak, jeśli wydaliśmy tylko 700 zł miesięcznie zapłacimy już 25 zł, jeśli zaś średnie saldo karty wynosiło mniej niż 700 zł będziemy musieli płacić 50 zł.

>>> Sprawdź bezpłatnie gdzie otrzymasz najtańszy kredyt dla firm!

Warto zwrócić jeszcze uwagę na jeden aspekt, który przedstawiliśmy w tabeli. Są to wspomniane już wcześniej dodatki typu ubezpieczenie, pakiet assistance, programy rabatowe, czasem nawet cashback/moneyback. O ile nie powinna to być kwestia decydująca o wyborze karty, to, jeśli mamy do czynienia z dwoma zbliżonymi do siebie parametrami produktami, warto sprawdzić czy któryś z banków nie oferuje interesujących rozwiązań w tym zakresie.