W opinii Rady Gospodarczej decyzja o obniżce stóp przy obecnej nerwowej sytuacji na rynkach stwarzałaby też ryzyko dalszego osłabienia złotego.

"W październiku RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian, zgodnie z konsensusem. Kluczowym problemem RPP jest duża niepewność odnośnie perspektyw PKB i inflacji. Nie wiadomo m.in., jak rozwiązany zostanie kryzys zadłużeniowy w strefie euro i jak duży wpływ będzie miał na polską gospodarkę" - napisano w poniedziałkowym biuletynie Rady Gospodarczej przy premierze.

"Na ewentualną obniżkę stóp jest obecnie za wcześnie, gdyż pomimo pogarszających się perspektyw gospodarczych inflacja pozostaje wysoka. Decyzja o obniżce stóp przy obecnej nerwowej sytuacji na rynkach stwarzałaby też ryzyko dalszego osłabienia złotego, co w konsekwencji mogłoby spowodować zagrożenie dla inflacji" - dodano.