Obie panie w czasie telefonicznego dyżuru w redakcji "Faktu" pomagały Czytelnikom. Najczęstsze pytania to, jak podwyższyć emeryturę, jak przejść na wcześniejszą emeryturę i jak walczyć z niekorzystną decyzją ZUS.

Można podwyższyć emeryturę

Jestem na wcześniejszej emeryturze. W tym czasie przez 30 miesięcy pracowałam. Czy dzięki temu dostanę wyższą emeryturę?

- Tak. Powinna pani złożyć do ZUS wniosek o doliczenie uwzględnionej pracy do emerytury. To na pewno będzie korzystniejsze przeliczenie.

Liczą się nagrody i trzynastki

Staram się o wcześniejszą emeryturę. Gromadzę dokumenty. Czy do zarobków są wliczane nagrody?

- Tak. Zakład pracy powinien wliczać każdą jubileuszówkę, premię, nagrodę i trzynastkę.

Co rok waloryzacja

Od 1993 roku do 2007 roku byłam na rencie chorobowej. Od tamtego roku jestem na emeryturze. W tym roku do 510 zł netto doliczono mi tylko 30 zł. Dlaczego tak mało?

- Ma pani, niestety, najniższą emeryturę. Dlatego kwota waloryzacji była niewielka. W przyszłym roku czeka panią jednak kolejna podwyżka, bo obowiązuje ustawa o corocznej waloryzacji.

Podać ZUS do sądu

Przechodzę na emeryturę. ZUS nie chce mi zaliczyć trzech lat pracy tylko dlatego, że w książeczce jest pomazane korektorem. Co mam robić?

- Jedyną drogą jest odwołanie od decyzji ZUS do sądu. Pismo odwoławcze należy złożyć do ZUS, który przekaże je do sądu. To nic nie kosztuje.

Wcześniejsza emerytura dla wybranych

Jestem na zasiłku przedemerytalnym. W przyszłym roku będę miała 55 lat i chcę przejść na wcześniejszą emeryturę. Co mam zrobić?

- Wcześniejsze emerytury mają obowiązywać tylko do końca tego roku. W przyszłym będą tak zwane pomostówki. Jeżeli praca, którą pani wykonuje, zostanie uwzględniona w ustawie o pomostówkach, to będzie pani mogła przejść na wcześniejszą emeryturę. W innym przypadku prawdopodobnie nie będzie to możliwe.

Prowadzący działalność muszą szukać pracy

Mąż skończył 62 lata. Przepracował 35 lat, a teraz jest taksówkarzem. W końcu przeszedł na rentę. Czy może iść na wcześniejszą emeryturę?

- Zmieniły się przepisy i na wcześniejszą emeryturę nie można przechodzić, jeśli prowadziło się własną działalność, tylko w przypadku, gdy było się zatrudnionym na umowę o pracę. Mąż powinien więc gdzieś się zatrudnić na pół roku.

Odwołać się do orzecznika lekarskiego

Syn zachorował, ma rozrusznik serca. Lekarz wystawił wniosek o rentę. Komisja przyznała, a ZUS odmówił. Co robić?

- Aby uzyskać prawo do renty, trzeba spełnić dwa warunki. W czasie ostatnich 10 lat trzeba 5 lat pracować i udowodnić, że niezdolność do pracy nie nastapiła później niż w ciągu 18 miesięcy od zakończenia pracy. W tej chwili syn powinien odwołać się od orzeczenia lekarskiego, by wskazać, że chorował wcześniej i niezdolność do pracy powstała w okresie uwzględnionym ustawą.

Za młoda na emeryturę

Mam 50 lat. 30 lat przepracowałam. Czy kwalifikuję się na jakiekolwiek świadczenia? Teraz kończy mi się zasiłek.

- Nie będzie miała pani prawa do świadczeń przedemerytalnych. Na wcześniejszą emeryturę także jest pani za młoda. Może uda się pani znaleźć pracę, korzystając z wprowadzanego przez rząd „Programu 50+”, który ma pomagać osobom po 50. w znalezieniu pracy.

Emeryturę wyliczą na nowo

Przechodziłem na świadczenie przedemerytalne w 2004 roku. Teraz chcę przejść na emeryturę. Czy jej wysokość zostanie wyliczona na nowo?

- Tak. Inny jest sposób liczenia świadczenia emerytalnego, a inny emerytury. ZUS ma już pana dokumenty, więc wyliczy kwotę na nowo.

Wygrałem proces z ZUS

ZUS źle wyliczył mi emeryturę. Wygrałam proces. Czy teraz powinni mi zapłacić wyrównanie od daty złożenia wniosku, odwołania czy uprawomocnienia się wyroku?

- Podstawą prawną powinien być wyrok, który musi wskazywać tę kwestię. Chyba że w trakcie procesu przedłożono nowe dokumenty, o których istnieniu ZUS wcześniej nie wiedział. Wtedy ZUS nalicza nową emeryturę od momentu orzeczenia sądu.

Waloryzacja tylko rent i emerytur

Otrzymuję świadczenie przedemerytalne. Czy po 1 marca powinno ono zostać zwaloryzowane? Mam 63 lata. Przepracowałem 39 lat.

- Nie ma waloryzacji świadczeń. Powinien pan złożyć w ZUS dokumenty o wcześniejszą emeryturę. Według ustawy, która obowiązuje od 8 maja, ona się panu należy.

Automatyczne przejście na emeryturę

Mąż ma 65 lat. Od 2006 roku jest w drugiej grupie renty inwalidzkiej. Teraz dowiedzieliśmy się, że rencista z tą grupą może przejść na wcześniejszą emeryturę. Dlaczego ZUS o tym nie informował? Ile straciliśmy?

- Automatycznie w wieku 65 lat przechodzi się na emeryturę. Pani mąż nic nie stracił. Wysokość renty z drugą grupą jest identyczna, jak wysokość tej emerytury.

Kończą się wcześniejsze emerytury

Mój mąż skończył 57 lat. Ma 40 lat pracy. Zakład zlikwidowano i wysłano go na zasiłek przedemerytalny. Czy w wieku 60 lat będzie mógł się starać o emeryturę?

- Nie wiadomo. Wszystko zależy od tego, co w tym roku zdecyduje rząd. Wstępnie zakładano, iż od przyszłego roku mają obowiązywać emerytury pomostowe. Mąż nie będzie więc mógł przejść na wcześniejszą emeryturę. Chyba że jego zawód zostanie uwzględniony w pomostówkach.

Praktyki szkolne liczone do emerytury

Czy wlicza się szkołę zawodową do lat pracy?

- Tak, jeżeli szkoła prowadziła praktyki i wydawała świadectwo pracy. W innym przypadku nie jest to uwzględniane.

Walcz o rentę rodzinną

Mąż zmarł w 2006 roku. Mam 8-letnie dziecko. Za dwa lata skończę 50 lat. Czy mogę wtedy przejść na rentę rodzinną?

- Tak. Za dwa lata powinna pani złożyć wniosek o przejście na rentę rodzinną. Nie powinno być problemów z jej otrzymaniem.

Rolnik musi szukać pracy

Mam 60 lat i gospodarstwo rolne, na którym przepracowałem 10 lat. Czy ta praca zostanie wliczona do wcześniejszej emerytury?

- Tak. Problem jest jeden. Z pracy na własnym gospodarstwie nie można bezpośrednio przejść na wcześniejszą emeryturę. Musi się pan gdzieś zatrudnić na pół roku.