W MINISTERSTWACH

Praca tymczasowa. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Za zgodą związków zawodowych pracownik tymczasowy będzie mógł pracować u jednego pracodawcy przez 18 miesięcy, a nie jak obecnie – 12 miesięcy. Związki zawodowe będą też uprawnione do skrócenia okresu zatrudnienia takiego pracownika do sześciu miesięcy.

Pracownicy samorządowi. Kolejna propozycja resortu pracy przewiduje wzrost od marca br. z wyrównaniem od 1 stycznia minimalnego wynagrodzenia pracowników samorządowych od 37 proc. do 139 proc., natomiast maksymalnego – od 13 do 19 proc. Zmiany te zawiera projekt rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych. Minimalna stawka płacy zasadniczej wójta w gminie liczącej mniej niż 15 tys. mieszkańców wzrośnie z 3450 zł do 4200 zł, a w większych gminach – z 3780 zł do 4500 zł. Burmistrzowie największych miast, starostowie i marszałkowie województw będą mogli otrzymywać wynagrodzenie (płaca plus wszystkie dodatki) w wysokości do 12 365 zł.

Czas pracy techników medycznych. W resorcie zdrowia trwają prace na projektem ustawy o szczególnych uprawnieniach pracowników zakładów opieki zdrowotnej, który przewiduje m.in. wydłużony czas pracy techników medycznych będących pracownikami radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej i prosektoriów z pięciu do ośmiu godzin dziennie. Związek zrzeszający przedstawicieli tych profesji zapowiada, że nie wyklucza podjęcia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, jeżeli rząd nie wycofa się z tych propozycji, a w przypadku ich uchwalenia złoży skargę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

RADA MINISTRÓW

Plan na rzecz zatrudnienia. Rada Ministrów przyjęła krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia na 2008 r., który przewiduje wzrost liczby pracujących w grupie osób w wieku 15 – 64 lata o 3,3 proc. i zmniejszenie bezrobocia do 8 proc. W tym celu zaplanowano m.in. pomoc dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w postaci doradztwa i szkoleń oraz przyznanie środków finansowych na utworzenie i rozwój firmy w maksymalnej wysokości 300 tys. zł przez okres od 6 do 12 miesięcy, wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw na terenach wiejskich (usługi rzemieślnicze i budowlane, przetwórstwo spożywcze i turystyka). Rolnicy, którzy przed ukończeniem 40 lat rozpoczną prowadzenie działalności rolniczej otrzymają jednorazową premię w wysokości 50 tys. zł.

Pracownicy służby cywilnej. Rada Ministrów przedstawiła też swoje stanowisko w sprawie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o służbie cywilnej. Rząd, podobnie jak posłowie, zamierza utrzymać służbę przygotowawczą, ale ma zamiar wprowadzić modyfikacje w zaproponowanych przez posłów zmianach dotyczących funkcjonowania Rady Służby Publicznej. Zgadza się z propozycją posłów przywrócenia do służby cywilnej wyższych stanowisk (dyrektorzy generalni, dyrektorzy i ich zastępcy) i uchylenie ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych, ale przy jednoczesnym wprowadzeniu mechanizmów profesjonalnej weryfikacji kandydatów do objęcia wysokich stanowisk państwowych i skutecznych sposobów zarządzania kadrami w urzędach. Za niecelowe uznaje możliwość zajmowania wyższych stanowisk w służbie cywilnej wyłącznie przez urzędników tej służby.