Lodołamacze 2008 – konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie

Przełamuj lody i odważ się zatrudniać niepełnosprawnych. Lodołamacze 2008 to kampania społeczna prowadzona przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych mająca na celu propagowanie odpowiedzialnej polityki personalnej, otwartej na potrzeby tej grupy. Statuetka Lodołamacza jest wyróżnieniem dla firm i przedsiębiorców, którzy decydując się na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, jednocześnie prowadzą wobec nich przyjazną politykę personalną, przełamują bariery, walczą z niechęcią i obojętnością społeczeństwa.

Ideą konkursu jest nagradzanie instytucji i osób prywatnych wybitnie angażujących się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych, tworzących nowe i coraz lepsze jakości miejsca pracy oraz dostrzegających sens i konieczność aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych.

Uwaga! Organizatorzy zapraszają do udziału również tych, którzy z problematyką osób niepełnoprawnych w pracy jeszcze się nie zetknęli, by zdecydowali się na wymianę doświadczeń i mogli się przekonać, że niepełnosprawni mogą być wspaniałymi pracownikami, zaangażowanymi w sprawy firmy.

Konkurs ma na celu m.in. promocję przedsiębiorstw zatrudniających niepełnosprawnych i pomoc w zarządzaniu przez wskazanie odpowiednich wzorców i kultury organizacyjnej.

Konkurs składa się z dwóch etapów: regionalnego (I) i centralnego (II). Finaliści zostaną wyłonieni w kategoriach:

– Zakład Pracy Chronionej,

– Otwarty Rynek Pracy,

– Pracodawca Nieprzedsiębiorca,

– Przedsiębiorca – Osoba Niepełnosprawna,

– Zakład Aktywności Zawodowej.

W centralnym etapie konkursu kapituła wyłoni ogólnopolskich laureatów. Przyznane zostaną też wyróżnienia. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 marca.

Centralny etap konkursu zakończy Wielka Gala Lodołamaczy, która odbędzie się 27 maja w warszawskich Łazienkach.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz jego zasadach na www.lodolamacze.info.pl oraz www.popon.pl .

Public relations w praktyce. Poziom III. Między wizerunkiem a efektywnością.

26 lutego odbędzie się szkolenie "PR w praktyce...". Ma ono na celu rozwój umiejętności:

•prowadzenia badań efektywności działań PR wśród pracowników firmy i w wybranych grupach otoczenia zewnętrznego,

•stosowania różnych rodzajów badań,

•zbierania i wykorzystywania pozyskanych danych do kształtowania efektywnej polityki PR.

Badania dotyczą takich zagadnień, jak: świadomość marki u klientów, obecność w mediach, analiza wizerunku firmy, ocena działań pokryzysowych i inne.

Narzędzia ułatwiające przyswajanie wiedzy to case studies, ocena podanych przykładów, tworzenie podstawowych narzędzi typu ilościowego i jakościowego.

Szkolenie odbędzie się we wtorek 26 lutego w Kolmex Inwest, przy ul. Grzybowskiej 80/82, w godz. 9 – 17.

Konieczne są wcześniejsze zgłoszenia. Więcej informacji na stronie www.marketing.org.pl i pod numerami telefonów: 022 353 25 11 i 022 353 25 10.

Dla kobiet z Łodzi

Masz trudności ze znalezieniem posady? Miałaś dłuższą przerwę w pracy? Znalezienie zajęcia utrudniła ci sytuacja rodzinna, materialna lub życiowa? A może po prostu chciałabyś zdobyć nowe umiejętności, które zwiększą twoje szanse na rynku pracy?

Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania oraz Instytut Nowych Technologii realizują projekt „Wiedza, motywacja, praca – aktywizacja zawodowa kobiet z miasta Łodzi”. Jego celem jest poprawienie sytuacji kobiet na łódzkim rynku pracy.

Projekt oferuje kobietom dostęp do wsparcia doradczego oraz Internetu, prowadzona jest również współpraca z łódzkimi pracodawcami.

Do końca marca można się zgłaszać do punktu informacyjno-doradczego. Tam od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 17 można skorzystać z komputerów, internetu oraz urządzeń biurowych, a także spotkać się z doradcą: prawnikiem we wtorek od godz. 10 do 12, psychologiem we wtorek od godz. 12 do 16, doradcą zawodowym w środę od godz. 13 do 16. Uwaga: wcześniejsze zapisy nie są obowiązkowe, ale na spotkanie z psychologiem lub prawnikiem dobrze jest umówić się wcześniej.

Punkt jest dostępny dla wszystkich niepracujących kobiet z Łodzi.

Stronia www.kobietypraca.pl to portal społecznościowy, gdzie niedługo można będzie znaleźć oferty pracy ze zorganizowanych w ramach projektu targów.

Adres punktu:

Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania,

ul. Kilińskiego 98.

Dodatkowe informacje:

Urszula Połeć, koordynator projektu, tel. 0 603 470 351, wmp@swspiz.pl lub na stronie projektu www.kobietypraca.pl .

Targi pracodawców z USA w Warszawie

Nie wiesz, jak spędzić wakacje? Wyjedź pracować do USA!

24 lutego 2008 r., w niedzielę, odbędą się targi po raz dziewiąty organizowane przez międzynarodową organizację CCUSA. Będziesz mieć na nich szansę porozmawiania z wybranym przez siebie pracodawcą twarzą w twarz, znalezienia pracy w restauracji, parku rozrywki, sklepie, hotelu, kasynie, na polu golfowym czy w kurorcie i załatwienia wszystkich formalności w jeden dzień.

Warunki uczestnictwa to: wiek 18 – 29 lat, gotowość do pracy przez okres co najmniej 3 miesięcy w okresie wakacyjnym, posiadanie statusu studenta, znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, posiadanie ważnego paszportu przez co najmniej 6 miesięcy po planowanym powrocie z USA, dostarczenie niezbędnych dokumentów i uiszczenie opłat za program, udział w spotkaniu organizacyjnym przed wylotem do USA.

Targi odbędą się w godzinach od 10 do 14 w hotelu Westin w Warszawie, przy al. Jana Pawla II 21 (www.westin.pl).

Możesz aplikować się już teraz na stronie https://applications.ccusa.com bądź skontaktować się z CCUSA: http://www.ccusa.com.pl/pl/kontakt.html .

W celu uzyskania dodatkowych informacji możesz też zgłaszać się do biura CCUSA, które znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej BUW przy ul. Dobrej 55/66 w Warszawie, na poziomie -1.