Andrzej Gojny, dyrektor ds. personalnych, partner w firmie doradczej KPMG

Odpowiedź uzależniona jest oczywiście od preferencji pracownika odnośnie do jego kariery, rozwijania kompetencji, zainteresowań co do branży, w której chce pracować, specjalizacji i pasji zawodowych lub prywatnych. Z pewnością wykonywanie dokładnie tej samej pracy przez długi czas, powiedzmy kilka lat, prowadzi do monotonii, poczucia braku rozwoju i frustracji. Większość z nas pragnie poszerzać swój zakres obowiązków i odpowiedzialności, poznawać nowe obszary działania, rozwijać swoje kompetencje, zmieniać siebie i otoczenie. Zmiana pracy nie musi oznaczać zmiany pracodawcy. Korzystnym rozwiązaniem zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy może być umożliwienie wykonywania innych zadań niż te bezpośrednio związane z zajmowanym stanowiskiem lub objęcie innego stanowiska (w zależności od kwalifikacji i kompetencji pracownika). W ten sposób firma zatrzymuje cennego pracownika, znającego jej specyfikę, a jednocześnie daje nowe wyzwania i możliwości rozwoju, bez konieczności zmiany pracodawcy.

Katarzyna Jęczmyk , HR, administrative director, MillwardBrown SMG/KRC

Na pytanie „jak często?” nie da się odpowiedzieć sensownie. Ja bym raczej zadała pytanie: „kiedy, w jakiej sytuacji?”. Praca oprócz pieniędzy powinna nam dawać przyjemność, satysfakcję, poczucie, że się czegoś się uczymy i że się rozwijamy. Jeżeli w pracy się męczymy i jesteśmy nieszczęśliwi, wychodząc rano z domu, to należy pracę zmienić. Czasem oczywiście nie jest to proste. Gdy spojrzymy na to z punktu widzenia pracodawcy, oczywiście lepiej, jeśli pracownik jest lojalny i wiąże się z firmą na dłuższy czas. Trzeba jednak pamiętać, że osoba, która pracuje długo w jednym miejscu, może się znudzić, wypalić i poszukiwać czegoś nowego. Rolą pracodawcy jest zapewnić takiej osobie nowe opcje, wyzwania. Idealnie, jeśli pracownik pracuje w jakiejś firmie długi czas z własnego wyboru, a nie dlatego, że nie ma innych możliwości.

Przemysław Gacek, prezes Grupy Pracuj, do której należy portal www.pracuj.pl

Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Zależy to od wykonywanego zawodu, poziomu satysfakcji z pracy, szans rozwoju, a także od charakteru pracownika. Czasami zmiana jest konieczna, by uniknąć wypalenia zawodowego. Zdarza się też, że jedna praca może dawać satysfakcję przez całe życie. Obecna sytuacja na rynku pracy określana jako „rynek pracownika” sprzyja mobilności. Kandydaci chętniej i szybciej niż jeszcze 2 – 3 lata temu decydują się na zmianę pracy, która często wiąże się z awansem, wyższymi zarobkami i większą odpowiedzialnością. Warto jednak podkreślić, że zbyt częste zmiany mogą negatywnie wpłynąć na wizerunek kandydata w oczach przyszłych pracodawców, ponieważ świadczą o braku zaangażowania, a często także o trudnościach z określeniem swoich celów zawodowych.

Radosław Chłodowicz, dział personalny, Comarch SA

Potrzeba zmiany pracy to indywidualna sprawa uzależniona od stanowiska oraz otoczenia, w jakim się pracuje. Nawet bardzo dynamiczne stanowiska pracy wymagające od pracownika pracy nad kilkoma projektami jednocześnie mogą z czasem spowszednieć. W Comarch rozumiemy potrzebę zmian i ciągłego rozwoju pracownika, co skutkuje dobrze funkcjonującą rekrutacją wewnętrzną oraz planami rozwoju dla poszczególnych stanowisk. Skuteczne zarządzanie personelem zawiera w sobie zapewnienie różnorodności stawianych przed pracownikiem zadań. Nasi pracownicy często pracują przy projektach realizowanych bezpośrednio u klienta, a z tym wiążą się wyjazdy, często do bardzo egzotycznych miejsc, jak Belize, Panama czy Ekwador

Ewa Pytlak, office manager EPSON DEUTSCHLAND GmbH Branch Office Poland

To pytanie w pewnym momencie kariery zawodowej zadaje sobie każdy z nas. Wszystko zależy od naszej aktualnej pracy. Jeśli nie jest jednostajna, uczymy się nowych rzeczy, poznajemy nowych ludzi, pojawiają się nowe wyzwania - nie jesteśmy znużeni, nie odczuwamy zmęczenia psychicznego, które sprawia, że przestajemy być twórczy. Ale wykonywanie tych samych zadań sprawia, że po 2-3 latach jesteśmy wypaleni i wykonujemy je z trudnością, a liczba popełnionych błędów wzrasta - wtedy czas zacząć poszukiwanie nowej pracy