Wobec tego drugiego czynnika, w interesie pracodawców leży umiejętność zatrzymania ludzi w firmie. Można to osiągnąć, zwiększając zaangażowanie pracowników.

I właśnie w ten sposób definiowany jest ten element postawy pracowniczej – jako emocjonalne zaangażowanie w pracę na rzecz sukcesu firmy. Zaangażowany pracownik dba o jakość produktów, o kontakty z klientami i ich zadowolenie, nie ucieka z firmy przy pierwszej okazji. Światowe firmy zajmujące się badaniem postaw pracowniczych od dawna wskazują na związek pomiędzy zaangażowaniem pracowników w działalność firmy a wynikiem ekonomicznym przedsiębiorstwa.

Jak to wygląda ze strony pracowników? Jedni badacze oddzielają poczucie satysfakcji pracowników od ich zaangażowania, inni podkreślają związek pomiędzy tymi elementami. Osobiście sądzę, że podstawą zaangażowania jest satysfakcja pracownika, ale zadowolenie z wykonywania określonej pracy wcale nie musi się przekładać na gotowość do włożenia większego wysiłku w rozwój firmy.

Chociaż postawy pracownicze nie są pojęciem nowym, do tej pory nie było w Polsce narzędzia pozwalającego na porównywanie wyników np. z innymi państwami europejskimi. Brałam udział w tworzeniu narzędzi stosowanych w prowadzonym przez Obserwatorium Zarządzania badaniu postaw pracowniczych, a właściwie – zaangażowania pracowników. Narzędzie takie nie powstaje raz na zawsze, niezbędne jest jego uaktualnianie odpowiadające zmianom na rynku pracy. Wiem, że będzie ono dalej rozwijane.