Ruszył konkurs fotograficzny „Elastyczna Praca w Obiektywie”. Ma charakter otwarty, jest skierowany do wszystkich chętnych.

Jego celem jest pokazanie nowego oblicza pracy – wykonywanej elastycznie, w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Prace konkursowe mają obrazować taki właśnie styl pracy, nie ograniczonej przywiązaniem do biurka i sztywnymi godzinami realizowania zadań zleconych przez pracodawcę.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić i przesłać kartę zgłoszeniową dostępną na stronie www.efez.eu . Prace konkursowe należy przesyłać do dnia 29 lutego 2008 roku na adres foto@efez.eu podając imię i nazwisko zgłaszającego oraz dane kontaktowe. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 marca 2008 r. Po jego zakończeniu w Galerii Art NEW Media przy ul. Krakowskie Przedmieście 41 odbędzie się wernisaż prac i uroczyste wręczenie nagród. Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.efez.eu .

Konkurs fotograficzny jest częścią projektu Adaptus, który jest realizowany w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.