W porównaniu z listopadem odsetek bezrobotnych był większy o 0,2 punktu procentowego. Przybyło ich w tym czasie 42 tysiące.