Wzrost bezrobocia w Polsce nie powinien być powodem do zmartwień, ponieważ wskaźnik ten jest u nas niższy niż średnia unijna, uważa prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Marek Belka. Nie martwię się tak bardzo wzrostem bezrobocia. BAEL pokazuje bowiem ok. 10 proc, czyli mniej niż średnia w UE - powiedział Belka, odpowiadając na na pytania senatorów.

Stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła na koniec grudnia 2012 roku 13,4 proc. wobec 12,5 proc. rok wcześniej. Z kolei stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynosiła w III kw. 2012 roku 9,9 proc.

Wyliczana przez Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia wyniosła w listopadzie ub.r. w Polsce 10,6 proc., zaś średnia unijna (dla 27 członków UE) to 10,7 proc. (a średnia dla krajów strefy euro - 11,8 proc.).