"Rzeczpospolita" przypomina, ze zgodnie z obowiązującymi od początku października przepisami ustawy żłobkowej ZUS opłaca za nianie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne maksymalnie od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, które wynosi obecnie 1386 zł. Podstawowym warunkiem jest, by rodzice zawarli z nianią tzw. umowę uaktywniającą i zgłosili do zakładu.

Według danych ZUS dotychczas zgłoszono 1965 opiekunek. Najwięcej w Warszawie – 261, Poznaniu – 129 i Gdańsku – 112.

Eksperci cytowani przez gazetę zauważają, że ze dobrym sygnałem jest rosnąca tendencja w legalnym zatrudnianiu niań. Problem w tym, że nikt nie ma danych, ile niań pracuje obecnie nielegalnie. Szacuje się, że może ich być ok. 200 tys. Gazeta podnosi problem możliwych nadużyć. Zwraca uwagę, że część niań jest zatrudniona tylko na papierze, bez rzeczywistego wynagrodzenia. Często umowę podpisuje się z bezrobotnym członkiem rodziny, tylko po to by miał ubezpieczenie.