Umowa na czas określony, co do zasady rozwiązuje się z upływem okresu, na jaki została zawarta. Jeżeli jednak strony umowy dopuszczą taką możliwość, może ona zostać rozwiązana z dwutygodniowym wypowiedzeniem przez każdą ze stron. Nie dotyczy to umów zawartych na okres do sześciu miesięcy. Korzyścią dla pracodawcy, płynącą z zawarcia takiego rodzaju umowy jest to, że wypowiadając ją, nie musi podawać przyczyny wypowiedzenia. Oczywiście takie umowy mają również swoje zalety. Może nie z perspektywy przepisów prawnych, ale z punktu widzenia polityki personalnej.

Zaletą, z punktu widzenia polityki personalnej, dla większości pracodawców będzie na pewno możliwość wypowiedzenia takiej umowy bez podawania przyczyny. Jest to bardzo elastyczna forma umowy. W sytuacji, gdy po pewnym, dłuższym niż okres próbny, okresie czasu dochodzimy do wniosku, że pracownik nie spełnia naszych oczekiwań i wymagań, możemy go zwolnić bez większych konsekwencji prawnych. Pod warunkiem oczywiście, że dopełnimy wszelkich niezbędnych formalności. Jak chociażby poinformowanie pracownika, na piśmie o przysługującym mu prawie odwołania od wypowiedzenia do sądu pracy.

W zależności od stanowiska na jakim zatrudniamy pracownika, dwutygodniowy okres wypowiedzenia może być tak samo zaletą jak i wadą. Dla przykładu, zatrudnienie osoby kluczowej na okres trzech lat, z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia jest dość ryzykowne z punktu widzenia pracodawcy. W sytuacji, gdy taka osoba złoży wypowiedzenie (bo w końcu dwa tygodnie są obowiązujące dla obydwu stron) istnieje ogromne ryzyko nie przekazania przez nią kluczowych dla danego stanowiska (a nawet sfery działalności organizacji) informacji.

Wynika z powyższego, że pracodawca powinien bardzo rozważnie zatrudniać osoby na czas oznaczony. Mimo, iż ta forma umowy wydaje się być kusząca, może być bardzo ryzykowna. Polityka personalna w tej kwestii powinna być dostosowana do każdej grupy stanowisk w organizacji, a niekiedy nawet do jednego stanowiska

____________________________________________________________________________

Kamil Bogusz, konsultant HR w FPA Group