Krok 1.
W części C wpisujesz przychody, koszty uzyskania, dochody (straty) i zaliczki na podatek już ściągnięte przez płatników.

Przychód. To wszystkie twoje zarobki brutto. Ogólnie to suma tego, co pracodawca ci wypłacił, zaliczek na podatek, które za ciebie oddał do urzędu skarbowego, i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które w twoim imieniu przekazał do ZUS.

Koszty uzyskania przychodu. To nieopodatkowana część twoich zarobków. Zwykle są zryczałtowane, czyli mają określoną wysokość. Uwaga! Jeżeli pracujesz na kilku etatach, nie sumuj kosztów uzyskania wypisanych przez pracodawców w PIT-11. Wpisujesz wyłącznie kwotę zryczałtowaną (patrz niżej) w zależności od tego, na ilu etatach pracujesz i czy mieszkasz i pracujesz w tej samej miejscowości, czy w innej. Koszty uzyskania przychodu w 2007 r. Jeśli pracowałeś: - na jednym etacie w miejscowości, w której mieszkasz – 1302 zł (miesięczne 108,50 zł), - na wielu etatach w miejscowości, w której mieszkasz – 1953,23 zł, - na jednym etacie poza miejscowością, w której mieszkasz – 1627,56 zł (miesięczne 135,63 zł), - na wielu etatach poza miejscowością, w której mieszkasz – 2441,54 zł. Inne zarobki: - 20 proc. przychodu z działalności wykonywanej osobiście (np. z umowy zlecenia, o dzieło lub działalności artystycznej, trenerskiej, naukowej, medycznej itp.), - 50 proc. przychodu z praw autorskich i innych pokrewnych (np. honoraria, przeniesienie prawa własności projektu wynalazczego, znaku towarowego).

Dochód. Wyliczysz go, gdy od przychodu odejmiesz koszty uzyskania. Dochód ma niewiele wspólnego z tym, co dostajesz do ręki. Nie ma tu kosztów uzyskania, które dostajesz w całości, za to są składki i podatki, których nie oglądasz na oczy.

Strata. Kiedy odejmiesz od przychodu koszty uzyskania, a wynik jest ujemny, to znaczy, że poniosłeś stratę. Przy pracy etatowej to się raczej nie zdarza, częściej osobom prowadzącym działalność gospodarczą.

Zaliczka pobrana przez płatnika. To podatek, który twój pracodawca już odprowadził za ciebie do urzędu skarbowego. To też nie ma wiele wspólnego z podatkiem, jaki zapłacisz po rozliczeniu. Jeśli bowiem korzystałeś z ulg, fiskus trochę ci zwróci, a jeśli zarobiłeś dużo, trzeba będzie dopłacić. Uwaga! Jeśli pracowałaś na jednym etacie, wypełnianie części C jest łatwiejsze. Po prostu przenosisz kwoty z odpowiednich rubryk w PIT-11 (który dostałeś od swojego pracodawcy) do właściwych miejsc w PIT-37. Jeśli masz kilka etatów, kwoty sumujesz i wpisujesz podliczony wynik. Przychody z umów o dzieło i zleceń wpisujesz w punkcie 3. Pamiętaj! Jeśli do jakiejś rubryki nie wpiszesz nic, urząd skarbowy uzna, że powinno być zero. Jeśli małżonkowie rozliczają się razem, każde z nich wypełnia osobne rubryki (C.1 podatnik lub C.2 małżonek).

Krok 2.
Część D PIT-37 dotyczy odliczeń od dochodu. Na początek odejmujesz zapłacone już składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe). Przenosisz je z PIT-11 albo z PIT-8B (dostałeś je od pracodawcy albo zleceniodawcy). Podatnik wpisuje je w poz. 89, małżonek – w poz. 90. Jeśli pracujesz na kilku etatach albo dorabiasz zleceniami, dodajesz wszystkie zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne, a sumę wpisujesz do tych samych rubryk. Na razie odkładasz PIT od pracodawcy (składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczysz od podatku dopiero w części F).

Krok 3.
Poz. 93 (małżonek poz. 94) wypełniasz wtedy, jeśli korzystasz z odliczeń od dochodu. Rozliczasz tu rachunki dotyczące internetu, darowizn czy wydatków rehabilitacyjnych oraz za leki. Będzie ci potrzebny załącznik PIT/O. A także instrukcja, co do której rubryki masz wpisać, bowiem w kilku miejscach tego załącznika fiskus posługuje się cytatami z ustaw, a nie nazwami ulg, którymi operują normalni ludzie. I tak: • darowizny na cele kultu religijnego, na organizacje pożytku publicznego oraz oddaną krew wpisujesz w wierszu 1. części B (łącznie do 6 proc. dochodu); • darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą – w wierszu 2. części B (do 100 proc. dochodu).

Jak wypełnić PIT/O

• Sumujesz na boku wszystkie wydatki rehabilitacyjne, a do PIT/O (część B poz. 17 lub 18) wpisujesz łączną kwotę. • Zliczasz wszystkie odliczenia od dochodu i sumę wpisujesz w poz. 28 PIT/O (podatnik) lub poz. 29 (małżonek). Następnie przenosisz to do PIT-37 (poz. 91 podatnik, 92 małżonek).

• Jeśli odliczasz darowizny, czeka cię więcej pisania. Przechodzisz na drugą stronę załącznika i wypełniasz informacje o przekazanych darowiznach oraz obdarowanych (część D załącznika), podając kwotę darowizny oraz nazwę i dane adresowe obdarowanej placówki. Masz miejsce tylko na dwie darowizny. Jeśli więc obdarowałeś klika organizacji, musisz wypełnić kilka załączników PIT/O, w każdym kolejnym wpisując na pierwszej stronie obok daty kolejny numer załącznika, np. 1, 2. Swoje dane osobowe wpisujesz tylko w pierwszym PIT/O, w kolejnych – tylko NIP, numer załącznika oraz informacje o darowiźnie i obdarowanym.

• Wiersz 4. w części B., to miejsce do wpisania tego, co niesłusznie dostałeś i musiałeś oddać, np. emeryturę czy rentę. Uwaga! W wypełnionym przez nas formularzu PIT przyjęliśmy, że nasz podatnik odlicza 760 zł za internet, a jego żona 140 zł.

Krok 4.
Tę rubrykę wypełniasz tylko wtedy, gdy korzystasz z tzw. ulgi odsetkowej, czyli na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego. Zabierasz się za załącznik PIT/D. Odliczasz spłacone w 2007 r. odsetki od kredytu lub pożyczki (poz. 30). Wreszcie przenosisz do poz. 95 na formularzu PIT-37.

Krok 5.
Tę rubrykę wypełniają tylko ci, którzy kiedyś się załapali na ulgę budowlaną. Możesz odliczyć wydatki mieszkaniowe z dawnych lat w ramach praw nabytych, bo w poprzednich latach zabrakło ci podatku na ich odliczenie. Sytuacja dotyczy tych osób, które budowę domu, przebudowę lub adaptację strychu, suszarni albo innego pomieszczenia użytkowego na mieszkanie zaczęły przed 1 stycznia 1997 r., a ich wydatki były większe niż dochód i ciągle odliczają je aż do całkowitego wyczerpania. Tak samo, gdy kupiły mieszkanie do wykończenia (w stanie surowym). Sięgasz do załącznika PIT/D – do części B.2 i B.3. Wydatki te wpisujesz w poz. 39 w PIT/D. Przepisujesz tę kwotę w poz. 40 i poz. 42 PIT/D. Sięgasz ponownie po PIT-37 i kwotę tę przenosisz do poz. 96, PIT/D odkładasz. Będzie ci potrzebny dopiero przy odliczeniach od podatku.

Krok 6.
Obliczasz dochód. Od sumy kwot dochodu wyliczonego w części C (poz. 60 podatnik i 87 małżonek) odejmujesz składki na ubezpieczenie społeczne i wszystkie przysługujące ci odliczenia od dochodu (na podstawie załączników PIT/O i PIT/D). Dochód po odliczeniach wpisujesz do pozycji 99.

Krok 7.
Przechodzisz do obliczenia podatku. Podstawą opodatkowania jest twój dochód po odliczeniach (zaokrąglasz go do pełnych złotych). I dopiero od niego obliczasz podatek według skali podatkowej (patrz ramka). Podstawą opodatkowania małżonków jest suma ich dochodów po odliczeniach od dochodu.

Sposób wyliczenia podatku zależy od tego, czy rozliczasz się samotnie, z małżonkiem czy z dzieckiem.

• Jeśli rozliczasz się samotnie, podstawę opodatkowania przyrównujesz do skali podatkowej. Jeśli jest to kwota mniejsza od 43 405 zł, to znaczy, że mieścisz się w pierwszym przedziale skali podatkowej obciążonym 19-proc. podatkiem. Podstawę opodatkowania mnożysz więc przez 19 proc. Od wyniku odejmujesz kwotę zmniejszającą podatek, czyli 572,54 zł. Wynik wpisujesz do poz. 101 w formularzu PIT-37.

• Jeśli rozliczasz się z małżonkiem lub dzieckiem, podstawę opodatkowania dzielisz przez dwa i obliczasz podatek według skali. Tak otrzymaną kwotę mnożysz przez dwa i wpisujesz do poz. 101.

Krok 8.
Pozycja 102 w PIT-37 to miejsce na wpisanie wydatków mieszkaniowych odliczonych we wcześniejszych latach, z których wycofałeś się lub zmieniłeś ich przeznaczenie. Np. jeżeli skorzystałeś z dużej ulgi budowlanej, a w ubiegłym roku zmieniłeś status domu mieszkalnego na użytkowy, w zeznaniach za 2007 r. oddajesz to, co kiedyś odliczyłeś. Tak samo musisz zrobić, jeśli oszczędzałeś w kasie mieszkaniowej, a oszczędności przeznaczyłeś na inny cel, niż przewidują przepisy. Kwoty dodajesz do podatku w poz. 103.