p

To nie jest ulga podatkowa, a jedynie forma zadysponowania pieniędzmi. Część twojego podatku zamiast do kasy państwowej pójdzie na wskazany przez ciebie cel. Musisz jednak sam wyliczyć, ile wynosi jeden procent, i znaleźć organizację, którą wesprzesz. Od tego roku tylko jedną.

Masz prawo podarować mniej, ale nie więcej niż 1 proc. twojego podatku. Masz na to czas do 30 kwietnia. Z tej darowizny możesz skorzystać, jeśli pracujesz na etacie, zleceniu czy na umowę o dzieło, jesteś właścicielem wynajmowanego mieszkania lub nieruchomości, lub rozliczasz się ryczałtem ewidencjonowanym.

Nowości! Podarowanie 1 proc. podatku umożliwiono także przedsiębiorcom rozliczającym się tzw. podatkiem liniowym. W tym roku całą procedurę załatwi za ciebie urząd skarbowy. Musisz tylko wyliczyć, ile wynosi jeden procent, czyli ile pieniędzy chcesz przekazać, wskazać jedną organizację, podając jej nazwę oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Urząd przekaże darowiznę wybranej organizacji.

Uwaga! Stowarzyszenie czy fundację wybierasz spośród organizacji zamieszczonych w wykazie organizacji mających status organizacji pożytku publicznego w dniu 30 listopada 2007 r. (jest ich ponad 5,5 tys.). Aktualny wykaz znajduje się w obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 28 grudnia 2007 r. (Monitor Polski nr 99, poz. 1078 z 2007 r.).

Listę znajdziesz też w internecie, np. na stronie: www.pozytek.gov.pl (strona Ministerstwa Pracy). Nie możesz natomiast przekazać jednego procenta samodzielnie, tak jak to było w zeszłym roku. Musisz zdać się na urząd.

Ministerstwo Finansów zapewnia, że możesz wskazać konkretną osobę lub oddział organizacji czy szczep w chorągwi, który chcesz obdarować (wpisujesz to w miejscu przeznaczonym na informacje dodatkowe: PIT-37, poz. 123). Urząd skarbowy powinien uwzględnić twoje życzenie i tam skierować pieniądze. Wskazana przez ciebie kwota nie będzie pomniejszona o prowizję związaną z przelewem bankowym (NBP zobowiązał się nie pobierać prowizji).