Kwota wolna od podatku rozliczana w deklaracji za 2017 r., maleć będzie wraz ze wzrostem dochodów podatnika. Sytuacja ta jest inna niż w rozliczeniu dochodów w roku 2016, kiedy to wszystkim podatnikom przysługiwała stała kwota podstawy obliczenia podatku tj. 3.091 zł, od której nie pobierano daniny na rzecz skarbu Państwa. Na zmianie w rozliczeniu obecnego roku skorzystać będą mogły osoby zarabiające rocznie do 11.000 zł netto, bowiem w ich przypadku kwota wolna od podatku będzie wyższa, niż ta z roku poprzedniego - czyli 3.091 zł. Zarabiający do 6.600 zł nie zapłacą ani złotówki podatku. Inaczej sytuacja wyglądać będzie u osób z wynagrodzeniami pomiędzy 11.000 zł a 85.528 zł – na zmianie niestety nie skorzystają. W ich przypadku kwota wolna będzie tej samej wysokości co rok wcześniej, a osoby zarabiające więcej, będą w rozliczeniu 2017 r. stratni.

Od 2018 roku, planowana jest kolejna nowelizacja zwiększająca kwotę wolną od podatku. O ile za 2017 r. podatku nie zapłacą osoby, które zarobią 6.600 zł, to w roku kolejnym, kwota ta wzrośnie do 8.000 zł. Podwyższeniu ulegnie również limit - do 13.000 zł, od którego kwota wolna wyniesie 3.091 zł, a zgodnie z niektórymi zapowiedziami, nawet do 16.000 zł.

Eksperci biją na alarm – dokładniej niż dotychczas kontroluj swoje roczne rozliczenie podatkowe!

W deklaracjach podatkowych za rok 2017 łatwo będzie o błąd, który rodzić może poważne konsekwencje: uciążliwe kary finansowe oraz obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę.

Aby uniknąć kontroli i błędów warto już dziś przygotować się do rozliczenia podatkowego. W tym celu można przygotować wstępne zeznanie podatkowe za pomocą Programu e-pity, który nie tylko wyliczy należny podatek dochodowy za 2017 r., z uwzględnieniem nowych przepisów, ale przede wszystkim wskaże, czy konieczna będzie dopłata podatku czy też liczyć będzie można na zwrot z urzędu skarbowego. 

Sprawdź jaki podatek zapłacisz w 2018 roku w Programie e-pity

Zmiany w ulgach podatkowych nadal niepewne?

Trwają zaawansowane prace parlamentarne, definiujące beneficjentów ulg w podatku PIT. Jeśli zmiany wejdą w życie, ze zmodyfikowanych przepisów obniżających dochód lub podatek, będzie można skorzystać już w rozliczeniu za 2017 r.

Nowelizacja rozszerza krąg osób uprawnionych do ulgi rehabilitacyjnej z tytułu posiadania psa asystującego. Dzięki tej zmianie odliczenia dokonać będą mogły wszystkie osoby niepełnosprawne, niezależnie od rodzaju niepełnosprawności oraz jego stopnia.

Na podobnej zasadzie, niezależnie od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, rozliczać będzie można wydatki na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność), osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną - w tym niepełnosprawne dziecko, które nie ukończyło 16 roku życia. Do tej pory ulgę rozliczało się wyłącznie w związku z niepełnosprawnością I lub II stopnia, przy czym przejazdy musiały wiązać się wyłącznie z koniecznością dotarcia na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Przywrócona ma zostać również ulga na krew w wymiarze, który obowiązywał w rozliczeniu roku 2016 r. Jeśli projekt nie zostałby uchwalony do końca roku, krwiodawcy odliczać będą mogli mniej niż dotychczas – ilość oddanej krwi lub jej składników, w tym osocza,  przeliczana będzie dla celów podatkowych, według niekorzystnego dla korzystających z ulgi współczynnika.

Sprawdź wszystkie zmiany w rozliczeniu podatku za 2017

Autorem tekstu jest firma e-file

Firma e-file tworzy funkcjonalne aplikacje wspierające biznes oraz komunikację z urzędami: oprogramowanie do wypełniania e-deklaracji i e-formularzy, aplikacje webowe, systemy do przechowywania i zarządzania danymi oraz inne rozwiązania z dziedziny e-government. Do produktów e-file należy m.in. Program e-pity, cenione narzędzie do rozliczania deklaracji podatkowych; program fillUp, pozwalający na szybkie i proste wypełnianie formularzy oraz e-pity Płatnika, ułatwiające płatnikom PIT przygotowanie i wysyłkę informacji o wpłaconych do urzędu skarbowego zaliczkach.