Rząd opowiada się przeciwko przyjęciu wniosku dotyczącego Dyrektywy w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych w jego obecnym kształcie - poinformowało w czwartek Ministestwo Finansów.

"Pakt (Euro Plus - PAP) nie stanowi daleko idącej ingerencji w system społeczny i gospodarczy Polski. To rząd RP sam będzie definiował własne działania na rzecz realizacji celów Paktu (...)" - napisano w informacji MF na temat Paktu Euro Plus przesłanej sejmowej Komisji do spraw UE.

"Pakt nie zobowiązuje Polski do zmiany stawek CIT i nie stanowi zagrożenia dla konkurencyjności naszej gospodarki. (...) Rząd Rzeczypospolitej Polskiej opowiada się (...) przeciwko przyjęciu wniosku dotyczącego Dyrektywy w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych w jego obecnym kształcie. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej nie może poprzeć rozwiązania polegającego na stosowaniu mechanizmu konsolidacji podstawy opodatkowania członków grupy oraz jej podziału według ustalonego wzoru" - dodano w dokumencie.

Komisja Europejska zaproponowała w marcu ujednolicenie podstawy opodatkowania podatku od firm CIT w Unii Europejskiej. Z dokumentu MF wynika, że Rząd RP popiera projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nt. ustanowienia sankcji za brak działań ograniczających nadmierne nierównowagi w krajach strefy euro.