Za 40 milionów możemy kupić niedużą firmę giełdową, czy biurowiec, ktory potem możemy wynająć. Jednak o wiele lepiej jest zainwestować je na rynku finansowym - pisze Expander. Najlepiej podzielić je na 4 części - jedną na bieżące wydatki, drugą na inwestycje niefinansowe, a resztę rozłożyć na inwestycje finansowe i na emeryturę.

p

Oto portfele przygotowane przez Expander:

1) Bezpieczny:
100proc. atrakcyjne lokaty bankowe o różnych horyzontach inwestycyjnych, w różnych bankach

2) Portfel niskiego ryzyka, złożony z funduszy inwestycyjnych:
10proc. akcje polskie, 5 proc. akcje emerging markets, 8proc. akcje zagraniczne z rynków rozwiniętych, 60 proc. obligacje, 17 proc. lokaty bankowe

3)Portfel wysokiego ryzyka, złożony z funduszy inwestycyjnych:
55proc. akcje polskie, 20 proc. akcje emerging markets, 5 proc. akcje zagraniczne rynki rozwinięte, 20proc. obligacje

4)Portfel akcyjny, złożony z funduszy
62proc. akcje polskie, 33 proc. akcje emerging markets,5proc. akcje zagraniczne rynki rozwinięte; po ok. 10 latach zmiana struktury portfela na portfel niskiego lub umiarkowanego ryzyka