Po naszym tekście opublikowanym w piątkowym wydaniu DGP, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej chce przywrócić, zmieniony na jego wniosek w styczniu tego roku, przepis, który zakazuje ZUS wypłaty emerytury, jeśli ubezpieczony nie rozwiąże ze swoja firmą stosunku pracy Ministerstwo rozesłało do prasy i do PAP komunikat.

Czytamy w nim, że MPiPS nie przygotowało żadnego projektu ustawy zmieniającej dotychczasowe zasady zawieszania i ograniczania wypłat świadczeń emerytalno-rentowych choć w związku z pracami prowadzonymi nad ograniczeniem zatrudnienia w administracji państwowej resort rozważał jego wprowadzenie

Minister J. Fedak mówi ponadto: "Uważam, że nie należy ograniczać emerytom możliwości pracy i dodatkowego zarobkowania tylko dlatego, że są emerytami. Nie planuję żadnych zmian w tym zakresie w obecnie obowiązującym prawie".

Taka deklaracja oznacza, że resort nie będzie już zapewne forsował tego pomysłu. To dobrze, bo jak napisaliśmy w artykule przeczy on logice i konstrukcji nowego systemu emerytalnego.

Więcej informacji:DGP zmusiło resort pracy do wycofania się z pomysłu ograniczeń w łączeniu pracy i pobierania emerytury

p