Przeciętne wynagrodzenie brutto w sierpniu 2009 roku wyniosło 3 tys. 268,69 zł, co oznacza, że rok do roku wzrosło o 3,0 proc., a miesiąc do miesiąca spadło o 2,8 proc. - podał w środę Główny Urząd Statystyczny.

Przeciętne wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło w sierpniu 2009 roku 3 tys. 265,78 zł i wzrosło rdr o 3,0 proc., a wobec lipca 2009 roku spadło o 2,1 proc. GUS podał także, że w przedsiębiorstwach w sierpniu 2009 roku było zatrudnionych 5 mln 270,3 tysiąca osób, czyli o 2,2 mniej rdr i o 0,1 proc. mniej wobec lipca.