Burza nad światową gospodarką zbierała się od dawna. Zachodnie banki udzielały kredytów na zakup nieruchomości każdemu, kto chciał, nie patrząc na jego dochody. Gdy amerykański FED podniósł stopy procentowe, koszty kredytów wzrosły, a ceny nieruchomości zaczęły spadać. Co prawda na początku 2008 największym bankom udało się uniknąć bankructwa, gdy sprzedały akcje rządom państw i zebrały dodatkowy kapitał, jednak 8 września 2008 zaczął się łańcuch nieszczęść.

>>>Oto kraje, które najmocniej dotknął kryzys

Firmy pożyczkowo - kapitałowe Fannie Mae i Freddie Mac zostały znacjonalizowane, bo rząd USA uznał, że ich upadek doprowadzi do zniszczenia gospodarki tego kraju. Tydzień później padł bank Lehman Brothers. 19 września sekretarz skarbu Paulson stworzył pierwszy pakiet stymulujący gospodarkę, a kryzys rozprzestrzenił się na cały świat i trwa do dziś.