Ministerstwo Finansów zamierza umożliwić zawieranie zakładów wzajemnych za pomocą wiadomości tekstowych sms. Zmianami mają także zostać objęte gry zręcznościowe i rozrywkowe, m.in. poprzez wprowadzenie obowiązku certyfikacji urządzeń służących do prowadzenia gier rozrywkowych i zręcznościowych, co pozwoli na zwiększenie efektywności i skuteczności nadzoru i kontroli nad rynkiem gier.

Skutkiem powyższych zmian ma być umożliwienie graczom udziału w legalnych grach i zakładach wzajemnych, ograniczenie szarej strefy nielegalnych gier oferowanych w sieci oraz objęcie kontrolą urządzanych w środkach masowego przekazu przedsięwzięć o charakterze konkursów (tzw. media games).

Więcej informacji: Będzie podatek od e-hazardu

p