Emeryci i renciści, którzy jeszcze nie osiągnęli ustawowego wieku emerytalnego (kobiety do 60 lat, mężczyźni do 65 lat), będą mogli od września dorobić mniej niż w poprzednich trzech miesiącach, bez groźby zawieszenia lub obniżenia ich świadczeń.

Jak wynika z komunikatu prezesa ZUS, od 1 września 2009 r. zmniejszyła się bowiem kwota przychodu, powyżej której ich świadczenia będą zawieszane. Do końca sierpnia 2009 r. wynosiła ona 4141,30 zł, a od września – 4006,00 zł.

Więcej informacji: Emeryci będą mogli mniej dorobić

p