Karty płatnicze to najprężniej rozwijający się instrument oferowany przez instytucje finansowe w Polsce. Poza kartami kredytowymi, przybywa coraz więcej kart dołączanych do osobistych rachunków bankowych, zapewniających możliwość regulowanie płatności detalicznych oraz pobierania gotówki z bankomatów.

Rodzaje kart płatniczych

Karta płatnicza to szerokie pojęcie, które w swojej definicji obejmuje kilka rodzajów kart. Najbardziej znane są karty kredytowe, dające możliwość kredytowania zakupów do wysokości ustalonego limitu. Główna zaletą tego rodzaju kart jest okres bezodsetkowy, zapewniający użytkownikowi brak odsetek od zaciągniętego kredytu o ile ureguluje on zobowiązanie w określonym terminie. Co więcej minimalna kwota spłaty zadłużenia to tylko ok. 3prc kwoty kredytu.

Karta debetowa wydawana jest do rachunków ROR, bez względu na wysokość wpływów na ten rachunek. Karty debetowe zapewniają dwie podstawowe funkcje: dokonywanie transakcji bezgotówkowych oraz pobieranie gotówki z bankomatów. W przypadku płatności bezgotówkowych możliwe jest wykonywanie transakcji do kwoty nie wyższej niż saldo dostępne na koncie, do którego została wydana karta.

>>>Czym kuszą banki przy zakładaniu konta

Kolejną odmianą karty płatniczej jest karta obciążeniowa (charge), która poza regularnymi operacjami (transakcje bezgotówkowe i w bankomatach) pozwala klientowi na kredytowanie transakcji w okresie rozliczeniowym w oparciu o ustalony wcześniej limit z bankiem. Ten instrument płatniczy różni się od karty kredytowej tym, iż klient ma obowiązek spłaty całości zadłużenia w dniu rozliczenia transakcji.

Mało popularnym rodzajem jest karta wirtualna, która przeznaczona jest do płatności w internecie i do transakcji typu MOTO (zamówienia przez email oraz pocztę np. prenumeraty czasopisma). Nie można nią dokonywać transakcji w zwykłym punkcie handlowo-usługowym ani nie wypłacimy pieniędzy z bankomatu ponieważ nie posiada paska magnetycznego ani miejsca na podpis właściciela.

Ostatnim rodzajem kart płatniczych jest karta przedpłacona (na okaziciela). Zaletą tej karty jest to, że nie jest wymagane posiadania rachunku w banku. Zasilenie karty w środki pieniężne następuje poprzez dokonanie przelewu na rachunek techniczny karty. Karty przedpłacone mogą być dobrym prezentem, bowiem często posiadają okolicznościowe grafiki, a nawet dają możliwość otrzymania rabatu (np. w restauracji).

Opłaty za korzystanie z kart wydanych do konta (debetowe)

Oczywiście możliwość korzystania z funkcjonalności kart obciążona jest opłatami, na które warto zwrócić uwagę wybierając konto osobiste. Podstawową i jednocześnie jednorazową opłatą jest koszt wydania karty, który waha się w granicach od 0 zł do nawet 35 zł.

Instytucje finansowe pobierają także regularne opłaty za korzystanie z karty. Pobierane są one w okresach rocznych (np. Toyota Bank, Konto hybrydowe i Konto osobiste – 30 zł rocznie) lub miesięcznych (np. ING Bank Śląski, Konto z Lwem Komfort – 3 zł. miesięcznie). Część banków chcąc przyciągnąć nowych klientów, znosi całkowicie tę opłatę (np. Multibank – MultiKonto Aquarius, BZ WBK – Konto24 VIP, Getin Bank – Konto Uniwersalne, Volkswagen Bank – e-direct pakiet standard czy mBank – e-konto), a inne takie jak wspomniany już ING Bank Śląski, zwalniają z tej opłaty pod warunkiem dokonania transakcji bezgotówkowych o określonej wartości.

>>>Karta kredytowa może słono kosztować

Kolejnymi, istotnymi kosztami związanymi z korzystaniem z karty do konta, są opłaty za wypłaty z bankomatów. Powszechną praktyką jest brak opłat za wypłatę gotówki w placówkach lub sieciach bankomatów należących do danego banku. Zasadę tę stosują np. BOŚ, Multibank, BZ WBK, Getin Bank. Część banków takich jak np. Toyota Bank, który nie posiada własnych bankomatów, zapewnia bezpłatną obsługę kilku pierwszych operacji. Inne rozwiązanie wprowadził mBank, który również nie posiadając własnych bankomatów i placówek, zapewnił swoim klientom bezpłatne korzystanie z bankomatów BZ WBK, Cash4You, Euronet i e-Card.

Chcąc uniknąć opłat lub prowizji za pobranie gotówki z bankomatu, należy sprawdzić w tabeli opłat i prowizji, z których sieci bankomatów można pobierać gotówkę bez opłat i dodatkowych kosztów. Poza bankomatami własnymi, wyróżnia się również zewnętrzne (niezależnych sieci lub należące do innych banków), z których korzystanie bywa bardzo kosztowne. Klienci mBanku zapłacą 5 zł za korzystanie z bankomatów innych niż wymienione wyżej, a posiadacze MultiKonta Aquarius w taryfie Intensive czy konta z Lwem Komfort w ING Banku Śląskim mogą wypłacać gotówkę we wszystkich bankomatach w Polsce całkowicie za darmo.

Najwyższym opłata podlegają wypłaty z bankomatów za granicą. Wysokość prowizji za pobranie gotówki z bankomatu zagranicznego wynosi zazwyczaj od 0-5% wypłacanej kwoty. Należy też pamiętać, że prowizja za takie transakcje ma ustaloną kwotę minimalną np. 5 zł. w BZ WBK i 10 zł. w Toyota Bank, Multibank, Getin Bank czy Volkswagen Bank. Tym samym korzystniejsza jest jednorazowa wypłata 100 euro niż 10 razy po 10 euro. Niektóre banki takie jak mBank czy Alior nie pobierają prowizji za wypłaty za granicą. Dodatkowo zwolnienie z tej opłaty przypisywane jest do rachunków prestiżowych w MultiBanku takich jak MultiKonto Aquarius w taryfie Intensive.

Karty pozwalają na szybkie i bezpieczne korzystanie ze zgromadzonych przez siebie środków finansowych. Jednak należy pamiętać, aby poza podstawowymi kosztami za wydanie i użytkowanie, zwracać uwagę na dodatkowe opłaty, które naliczane są przy codziennym korzystaniu z karty.

>>>Porównanie kart płatniczych

Bank i nazwa konta

Opłata za wydanie karty

Opłata za korzystanie z karty

Opłata za korzystanie z bankomatów wewnętrznych

Opłata za korzystanie z bankomatów innych banków

Koszty wypłaty z bankomatów zagranicznych

MultiBank, MultiKonto Aquarius, taryfa Classic

0

0

0

5,00 PLN (pierwsza operacja w miesiącu 0PLN; darmowe korzystanie z bankomatów BZ WBK)

10

MultiBank, MultiKonto Aquarius, taryfa Intensive

0

0

0

0

0

Getin Bank, konto uniwersalne

0

0

0

2proc. , min. 5 PLN

2 proc. , min. 10 PLN

mBank, eKonto

0

0

0,00 PLN - w sieciach bankomatów: BZ WBK cash4You, euronet,e-card

5

0

Volksvagen Bank e-direct pakiet standard

0

0

0 PLN (wypłaty od 400 PLN), 1,5 PLN (wypłaty poniżej 400 PLN)

0 PLN (wypłaty od 400 PLN), 1,5 PLN (wypłaty poniżej 400 PLN)

10

Intelligo, Konto Indywidualne

0

0,99 PLN/ 0PLN1 miesięcznie (1)

0 - PKO BP

4,50

2 proc - min. 8,50 PLN.

BZ WBK Konto24 VIP

0

1,00 /3,00 PLN 2 miesięcznie (2)

0

5,00 PLN (1PLN w bankomatach sieci Millennium; 5,00PLN w bankomatach sieci Cash4You, eCard)

3 proc; min 10,00 PLN (Za wypłaty w bankomatach Allied Irish Bank, p.l.c w Republice Irlandii nie pobierane są opłaty. Cztery wypłaty w miesiącu

ING Bank Śląski, Konto z Lwem Komfort

0

3 PLN miesięcznie (3)

0

0

3

Ivest Bank, InvestKonto Start

5 PLN- Maestro 10 PLN - Visa Electron

2 PLN miesięcznie

0

2 proc, min. 4,5 PLN - Wypłata gotówki z bankomatów Kredyt Banku i Banku BGŻ - 0 PLN.

3 proc, min. 10 PLN

Millenium Bank, Konto Osobiste

20

0

0

5,00 PLN (W bankomatach Cash4You oraz BZ WBK pobierana jest opłata w wysokości 1 PLN)

2,50 proc. - min. 9 PLN

BOŚ, Konto Wyjątkowe

20

0

0

3,00 proc min. 4PLN ( czery wyplaty w miesiącu 0 PLN)

3,00 proc.- min. 6 PLN.

Toyota Bank, Konto Hybrydowe/Osobiste

30 (4)

0

4,50 PLN ( Trzy pierwsze operacje w miesiącu 0 PLN)

4,50 PLN ( Trzy pierwsze operacje w miesiącu 0 PLN)

3,00 proc- min. 10 PLN

1) Dla kont ze średnim miesięcznym saldem minimum 50 000 PLN, opłata za korzystanie z karty nie jest pobierana.

2) Opłata 3 zł pobierana jest w przypadku nie rozliczenia przez Bank w poprzednim miesiącu kalendarzowym co najmniej 3 transakcji bezgotówkowych dokonanych przy użyciu karty.
3) Przy transakcjach bezgotówkowych powyżej 100 zł. - brak opłat.
4) Opłata zwracana w przypadku wykonania obrotów bezgotówkowych kartą w wysokości 12 000 zł rocznie od daty otwarcia rachunku.

p