Bonusy oferowane przy kontach osobistych

Do produktów i usług dodatkowych powiązanych z ROR-ami zaliczyć można między innymi: ubezpieczenie na wypadek śmierci, całkowitego inwalidztwa oraz trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku następstw nieszczęśliwych wypadków – bezpłatnie dołączane do konta w banku PKO BP, a dodatkowo osoby posiadające konto mogą korzystać z telefonicznych infolinii: medycznej i rodzinnej. Równie ciekawą propozycję dla swoich klientów ma w ofercie konta osobistego Pekao S.A. – do rachunku dołączany jest program ubezpieczeniowy typu assistance, obejmujący pomoc w domu, pomoc w podróży samochodem oraz pomoc medyczną w kraju. Inny rodzaj korzyści dla osób posiadających konto osobiste zaproponował Alior Bank, który oferuje do konta lokatę typu overnight z oprocentowaniem 8% w skali roku dla połowy środków zgromadzonych na rachunku. Kolejną ciekawostką jest usługa Cash Back, czyli możliwość wypłaty drobnych sum (do 200 zł) w punktach handlowych (wybrane sklepy, stacje benzynowe) przy okazji dokonywania zwyczajnych zakupów. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas (nie musimy poszukiwać najbliższego bankomatu), a może zdarzyć się sytuacja , że tego rodzaju wypłata będzie kosztować nas taniej, aniżeli obciążona prowizją wypłata z „obcego” bankomatu ( nienależącego do sieci bankomatów własnych danego banku).

>>> Zadłużenie w koncie czy kredyt gotówkowy

Opłaty za prowadzenie konta

Aktualnie dostępne są na rynku ciekawe oferty kont osobistych, za prowadzenie których banki nie pobierają opłat – można do nich zaliczyć Alior Bank i Polbank EFG, jednak Alior pobiera miesięczną opłatę w wysokości 3 zł za użytkowanie karty do rachunku. Najdroższe w zestawieniu konto osobiste z dostępem do usług bankowości elektronicznej kosztuje blisko 14 zł (13,99 zł w BPH), jednakże środki zgromadzone na tym koncie oprocentowane są w wysokości 1% w skali roku (w ofertach kont osobistych innych banków, oprocentowanie rzadko przekracza poziom 0,1%). Wyraźne zwiększenie kosztów związanych z miesięcznym prowadzeniem konta mogą spowodować opłaty pobierane przez banki za realizację internetowych przelewów do innych banków. . Tu skala różnicowania opłat jest znacząca i wynosi od 0,00 zł (w ING Bank, BPH, Alior, Polbank) aż do 1 zł w BGŻ.

Poza opłatami za przelewy, warto zwrócić uwagę na koszty związane z wydaniem/wznowieniem karty płatniczej do rachunku oraz ewentualną opłatą miesięczną za użytkowanie karty. Tu rozpiętości są również spore - od zupełnie darmowych (Polbank) po blisko 30 zł w BPH (dodatkowo bank pobiera do 3 zł miesięcznie za fakt posiadania takowej karty)!

Możesz zapłacić więcej

Pamiętajmy o tym, że sporą część bankowych przychodów stanowią opłaty i prowizje, pobierane w przypadku niespełnienia określonych warunków umownych. I tak np. jeśli średniomiesięczne saldo rachunku utrzymuje się poniżej minimalnego poziomu, zwiększeniu ulega opłata za prowadzenie rachunku (w BZ WBK nawet o 50%). Inny przykład, jeżeli za pomocą karty wydanej do rachunku nie dokonamy określonej liczby transakcji w danym miesiącu rozliczeniowym, to zapłacimy najwyższą stawkę opłaty za użytkowanie karty (taki mechanizm funkcjonuje w banku Pekao SA, ING Banku, BZ WBK i BPH). Z kolei lokata nocna w Alior Banku z oszałamiającym jak na dzisiejsze realia rynkowe oprocentowaniem 8% w skali roku obowiązuje jedynie dla połowy zgromadzonych na koncie środków, co znacząco obniża atrakcyjność tego produktu (wciąż jednak pozostaje jednym z najciekawszych produktów tego rodzaju na rynku).

>>> Brak internetowego konta kosztuje krocie

Wygoda i bezpieczeństwo

Najnowsze wyniki analiz Związku Banków Polskich wskazują, że statystycznie jedynie około połowa dorosłych Polaków posiada rachunek osobisty w banku. JW stosunku do Europy Zachodniej, gdzie podobnego rodzaju wskaźniki są o kilkadziesiąt procent wyższe, pozostajemy daleko w tyle. Wciąż u części Polaków pokutuje stereotyp tego, że usługi bankowe są bardzo drogie, a dostęp do nich zarezerwowany jest tylko dla uprzywilejowanych. Warto zwrócić uwagę choćby na fakt, że większość osób starszych wciąż bardziej ceni sobie odbiór swoich świadczeń emerytalno-rentowych wprost z rąk listonosza aniżeli na konto bankowe. Pomijając kwestie bezpieczeństwa, dla osob nieposiadających konta są to również wymierne straty finansowe (brak alokacji nadwyżek finansowych na lokatach terminowych). W czasach, gdy wielu z nas prawie zupełnie zrezygnowało już z noszenia przy sobie gotówki, świat bez kont osobistych i kart płatniczych wydaje się nie do wyobrażenia

Porównanie kont osobistych

Nazwa banku
i konta

Oproc. zgromadzonych środków

Opłata za prowadzenie konta + abonament za usługi bankowości elektr.

Realizacja przelewu na rachunek w innym banku za pośr. internetu

Karty debetowe

Opłata za wydanie/ prowadzenie rachunku karty

Opłata za cash back

Dostępność kredytu odnawialnego w ramach konta

PKO BP
Superkonto

0,10 proc.

8,9 zł

0,5 zł

PKO Express

20 zł

1 zł

tak

Bank PEKAO
Eurokonto Aktywne

0,01 proc.

11,99 zł

0,5 zł

Maestro, VISA Classic

bez opłat/ 4,98 zł

brak usługi

tak

BZ WBK
Konto24

0,00 proc.

5 zł

0,5 zł

VISA Electron, Maestro, VISA Classic

bez opłat/ 1zł*

0,5 zł

tak

Alior Bank
Konto z Lokatą nocną

0,10 proc. - (8 proc. na lokacie nocnej**)

bez opłat

bez opłat

Maestro

wydanie: 0 zł, użytkowanie: 3 zł/mies.

bez opłat

tak

Polbank EFG
Rachunek gotówkowy

0,00 proc.

bez opłat

bez opłat

VISA Electron

bez opłat

brak usługi

brak

Bank BPH
Konto Sezam MAX

1,00 proc.

13,99 zł

bez opłat

Maestro Sezam Max

29,99 zł opłata pobierana jest po 12 miesiącach, obsługa - do 3 zł miesięcznie

bez opłat

tak

ING Bank
Konto z Lwem Standard

0,00 proc.

8 zł

bez opłat

VISA Electron, Maestro

wydanie i wznowienie - bez opłat, użytkowanie: 0,0/6,0 zł miesięcznie

brak usługi

tak

BGŻ
Plan Standardowy

0,00 proc.

7,5 zł

1 zł

Maestro

wydanie - bez opłat , obsługa - 3,00 zł miesięcznie

brak usługi

tak

Millennium
Konto Osobiste

0,10 proc.

7 zł

0,5 zł

VISA Konto

20 zł/rok

6 zł

tak

Lukas Bank
Konto Wygodne

0,00 proc.

10,5 zł

bez opłat

VISA Electron Konto Wygodne

bez opłat/ 2zł

0,6 zł

tak

* 3,00 zł w przypadku braku rozliczenia co najmniej 3 transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą**Realne oprocentowanie zależy od ilości środków zdeponowanych na koncie – na przykład dla 5 000 zł wynosi ono 4,13% w skali roku

p