Jak wynika z kontroli przeprowadzonej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej trzech spośród czterech operatorów komórkowych przenosi i przyjmuje numery zainteresowanych tym abonentów według nowych zasad, które obowiązują od 6 lipca 2009 r. Są to: Play, Era i Orange. Jedynym, który się wyłamał jest Polkomtel, operator Plusa.

>>> Zmieniasz operatora? Numerek gratis

Polkomtel złożył do Prezesa UKE wniosek o zawieszenie realizacji obowiązku przenoszenia numeru i przesłał do pozostałych operatorów pismo z informacją, że będzie je przenosił na starych zasadach. A to oznacza, że kilka tysięcy posiadaczy numeru w Plusie, którzy są zainteresowani zmianą operatora, nie może tego zrobić w ciągu jednego dnia. Dopóki UKE nie podejmie w tej sprawie decyzji, Polkomtel jest zwolniony z obowiązku szybkiego przenoszenia numerów.

Nowe przepisy prawa telekomunikacyjnego, które obowiązują od 6 lipca br., zakładają, że abonent lub użytkownik telefonu na kartę, który chce przejść do innej sieci i zachować swój numer, może to zrobić w jeden dzień. W przypadku sieci komórkowej jego wniosek musi być rozpatrzony w ciągu 6 godzin roboczych, a sieci stacjonarnych - jednego dnia roboczego.