Ściganie podatników handlujących w internecie jest priorytetem organów podatkowych. Niestety prowadzone kontrole nie przynoszą spektakularnych efektów, bo urzędnicy skarbowi mają kłopoty z pozyskiwaniem informacji o osobach, które działają w sieci, a nie płacą należnych podatków bądź nie rejestrują działalności gospodarczej.

Od przyszłego roku ma się to zmienić. Urzędnicy skarbowi będą mogli występować do usługodawców, np. platform czy aukcji internetowych, za pośrednictwem których działają podatnicy, o dane dotyczące podmiotów korzystających z ich usług. Żądania fiskusa mają dotyczyć wyłącznie tych podmiotów, które zamieszczają ogłoszenia lub reklamy, których treść wskazuje na prowadzenie przez nich działalności mogącej powodować powstanie obowiązku podatkowego lub mającej wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego.

Uzyskane dane mają umożliwić wszczęcie i przeprowadzenie w stosunku do podmiotów prowadzących nieujawnioną lub nieopodatkowaną działalność gospodarczą za pośrednictwem internetu postępowania podatkowego (kontroli podatkowej).

Więcej informacji: Fiskus zmieni prawo żeby łatwiej ścigać dających ogłoszenia na Allegro

p