Na drugim miejscu znalazł się prezes firmy informatycznej Oracle Larry Ellison, który zarobił w 2008 r. 557 mln dol. Niemal trzykrotnie więcej niż rok wcześniej.

Na kolejnych miejscach rankingu, opublikowanego przez Corporate Library, znaleźli się prawie wyłącznie prezesi spółek surowcowych. Skorzystali oni na ubiegłorocznej hossie surowcowej.

>>> Prezesi banków zarabiają za dużo

Raport uwzględnia całkowite wynagrodzenie. Brana jest pod uwagę nie tylko płaca zasadnicza poszczególnych szefów, ale też premia oraz wartość wykorzystanych opcji na akcje lub upełnoprawnionych akcji o ograniczonej zbywalności.